LFOK glavna slika

Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju

Suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

Davor Margetić

Voditelj laboratorija

dr. sc. Davor Margetić

+385 1 468 0197
left right
fok_2014

 

2014. godina
s lijeva na desno...
stoje:  Davor Margetić; Mario Vazdar; Pavle Trošelj; Vjekoslav Štrukil; Ante Pupačić
sjede: Zoran Glasovac; Anamarija Briš; Iva Jušinski; Ivana Antol;

 

 

Laboratorij je potekao iz istoimenog laboratorija kojega su 1959. godine osnovali prof. D. E. Sunko i pokojni prof. S. Borčić. U sadašnjem obliku djeluje od 1990 godine. Pod vodstvom dr.sc. Mirjane Eckert-Maksić suradnici laboratorija bave se istraživanjima strukture, svojstava i aktivnosti organskih i organometaloidnih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno-organske kemije. Istraživanja obuhvaćaju sintezu modelnih spojeva, studij reakcijskih mehanizama te istraživanje molekulske i elektronske strukture spektroskopskim i kvantnokemijskim metodama. U pripravi spojeva se uz klasične metode sinteze, koriste i visokotlačne i mikrovalne tehnike.

fok2010

2010. godina
s lijeva na

 desno...
gornji red: Pavle Trošelj; Ante Pupačić; Fabijan Pavošević; Mario Vazdar; Vjekoslav Štrukil
donji red: Anamarija Briš; Iva Jušinski; Mirjana Eckert-Maksić; Davor Margetić; Zoran Glasovac; Ivana Antol

 

Pravci istraživanja obuhvatili su:

  • studij reaktivnosti ciklopropena supstituiranih elementima 14a skupine
  • istraživanje kiselo/baznih svojstava odabranih skupina organskih molekula u osnovnom i elektronski pobuđenim stanjima
  • istraživanje mehanizma karbanionskih reakcija
  • proučavanje reaktivnosti metaloidnih spojeva 14-te skupine u ekstremnim uvjetima (visoki tlak, mikrovalno zračenje)
  • priprava i teorijski studij sraštenih norbornena i njihovih heteroatomskih analoga s neplanarnim dvostrukim vezama 
  • sinteza i istraživanje kemijskih i fizičkih svojstava novopripravljenih norbornena i heteronorbornena i njihovih funkcionalnih derivata, Diels-Alder i 1,3-dipolarne cikloadicije

Početkom 2010 godine dr.sc. Eckert-Maksić izabrana je za zaslužnu znanstvenicu Instituta Ruđer Bošković, a voditelj Laboratorija postaje dr.sc. Davor Margetić.

 

fok2004

2004. godina
s lijeva na desno...
gornji red: Vjekoslav Štrukil; Davor Margetić; Mario Vazdar; Ante Pupačić
donji red: Ivana Antol; Irena Zrinski; Mirjana Eckert-Maksić; Zoran Glasovac;
Nana Novak-Coumbassa

Akmaral Kussayeva

+385 1 456 1008
1208

Davor Margetić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488

Ivana Antol
dr. sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Mateja Đud
mag. appl. chem.

+385 1 456 1008
1208

Mirjana Maksić
dr. sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 468 0197
1488 1208

Vjekoslav Štrukil
dr.sc.

znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208

Zoran Glasovac
dr. sc.

viši znanstveni suradnik
+385 1 456 1008
1208 1657

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Glavni istraživač / voditelj: Zoran Glasovac

Bilateralna suradnja s dr. Marijom Schlangen s Tehničkog sveučilišta u Berlinu

više »

Optimiranje dvosmjerne komunikacije uslijed kemijske ili svjetlosne aktivacije kroz gvanidin-kromofor poveznicu

Glavni istraživač / voditelj: Ivana Antol

Suradnja s dr. Mariom Barbattiem s Max-Planck instituta u Muelheimu, Njemačka

više »
Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Sinteza i efikasnost derivata klorofilina kao fotosentizatora za fotodinamičku terapiju

Glavni istraživač / voditelj: Davor Margetić

Hrvatsko-kineska znanstvena i tehnologijska suradnja s prof. dr. Zhi-Long Chen, College of Chemistry and Biology, Donghua University, Shanghai

više »
IR-spektrometar

IR-spektrometar

Sredstvima na projektu NoncoPhoto HRZZ-a nabavljen je IR spektrometar.  

više »
VIsokotlačni reaktor

VIsokotlačni reaktor

U Laboratoriju su instalirana dva visokotlačna reaktora

više »
Mikrovalni reaktor

Mikrovalni reaktor

Postiže se efikasno zagrijavanje kemijske reakcijske smjese.

više »
Mlinovi

Brzi vibracijski mlinovi

Vrlo brzi vibracijski mlinovi omogućuju izvođenje reakcija u čvrstoj fazi bez prisustva otapala.

više »
Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

06. svibnja 2016. - Od 26. 04. do 29. 04. 2016. dr. sc. Anamarija Briš sudjelovala je na skupu mladih kemičara pod nazivom 5th Portuguese Young Chemists Meeting (5th PYCheM) and 1st European Young Chemists Meeting (1st EYCheM) održanom u Guimarãesu, Portugal.

više »

Individualna Marie-Sklodowska Curie stipendija

12. listopad 2015. - Na natječaju za individualne Marie-Sklodowska Curie stipendije, unutar Horizon2020 programa (skraceno: H2020-IF-MSCA) Europske unije djelatniku Laboratorija za FOK dr. sc. Pavlu Trošelju odobren je projekt  "DNA mimetics: Synthetic molecular duplexes" kojeg će realizirati u grupi prof. C.A. Huntera u Cambridge-u.

više »
Obrana - Briš

Obrana doktorske disertacije - Briš

30. travnja 2015.- Čestitamo kolegici dipl. inž. kemije Anamariji Briš na uspješno obranjenoj doktorskoj disertaciji pod naslovom "Sinteza i supramolekulske interakcije polinorbornanskih bis-porfirina" izrađenoj u Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju pod mentorstvom dr. sc. Davora Margetića.

više »
EasyMax - prezentacija

EasyMax - prezentacija

17. ožujka 2015. - U Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju IRB-a održana je prezentacija laboratorijskog reaktorskog sustava EasyMaxTM 102 - ReactIRTM15 tvrtke Mettler Toledo.

više »
NoncoFoto - početak

NoncoFoto - Početak rada na novom HRZZ projektu

01. rujna 2014. - Hrvatska zaklada za znanost počela je financirati projekt "Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula" voditelja dr. sc. D. Margetića.

više »
Posjeta Kini

Posjeta članova LFOK-a kineskim partnerima

01. rujna 2014. - Od 5.-11. kolovoza 2014. godine članovi LFOK-a dr. sc. Davor Margetić, dr. sc. Pavle Trošelj i Anamarija Briš, dipl.ing. boravili su na službenom putovanju u inozemstvu, u Shanghai-ju, Kina, u sklopu radnog posjeta partnerima na znanstvenoj bilateralnoj suradnji sa Republikom Kinom.

više »
Posjeta - prof. Ishikawa

Ishikawa

10. ožujka 2014. - Laboratorij za Fizikalno organsku kemiju posjetio je prof. Tsutomu Ishikawa iz Japana (Chiba University)

više »

Nagrada za znanstvene novake za 2012. godinu

25. rujna 2013. - Godišnjom nagradom za znanstvene novake u području prirodnih znanosti nagrađen je dr. sc. V. Štrukil djelatnik Laboratorija za FOK, IRB-a.

više »
Na koricama časopisa

Reklama na koricama časopisa J. Comput. Chem.

30. lipnja 2013. - Ilustracija rada dr. sc. I. Antol s opisom mehanizma foto-deaktivacije norbornadiena u plinskoj fazi objavljena je na koricama J. Compt. Chem. (IF2012=3.835, Q1)

više »
HAZU projekt - MV

Novi HAZU projekt

04. lipnja 2013. - Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na sjednici održanoj 04. lipnja  2013. godine odobrio je projekt “Oksidativni stres na molekulskoj razini – ponašanje reaktivnih kratkolančanih aldehida u modelnim fosfolipidnim membranama” voditelja dr. sc Maria Vazdara.

više »
Obrana - Jušinski

Obrana doktorske disertacije - Jušinski

16. svibanja 2013.- Kolegica dipl. inž. Iva Jušinski uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Generiranje i fragmentacija mono i diprotoniranih bisgvanidina i bisgvanida u plinskoj fazi". 

više »
TV snimanje

Televizijske kamere u Laboratoriju

11. veljače 2013. - Kolega dr. sc. Mario Vazdar istraživanjima interakcija s membranama je pobudio interes javnosti te je vijest o objavljenom radu u časopisu Faraday Discussions objavljena na naslovnoj web stranici Instituta. Tim povodom Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju posjetila je ekipa Hrvatske radiotelevizije te snimila prilog za znanstvenu emisiju Trenutak spoznaje.

više »