Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina

Datum početka projekta
19.07.2016.
Datum kraja projekta
19.07.2017.
Status
Završen
Kategorija projekta
Ostali projekti
Ugovoreni iznos financiranja
6.000,00 HRK

Glavni cilj projekta je dizajn i priprava novih fotouklonjivih zaštitnih skupina poboljšanih svojstava te studij mehanizama fotokemijskih reakcija kojima se one uklanjaju. Pripravit će se serija derivata karboksilnih kiselina i alkohola, zaštićenih fotouklonjivim anilninskim skupinama. Očekuje se da će sintetizirani spojevi prilikom ozračivanja reagirati u fotokemijskim reakcijama heterolize, pri čemu će dolaziti do deprotekcije.

Projekt će dovesti do povećanja fundamentalnog znanja o fotoinduciranim heterolizama anilinskih derivata. Nadalje, razvit će se nove klase fotouklonjivih zaštitnih skupina boljih svojstava od do sad opisanih u literaturi. Istraživanja obuhvaćena ovim projektom koristit će se u daljnjem razvoju fotouklonjivih zaštitnih skupina, što je zbog široke mogućnosti njihove primjene vrlo aktualno područje brojnih istraživanja, ne samo u kemiji, već i u biologiji i medicini.

Glavni istraživač / voditelj
Đani Škalamera

Đani Škalamera, Dr. sc.

znanstveni novak +385 1 456 1165

Ostali suradnici

dr. sc. Vesna Blažek Bregović, viši asistent  

dr. sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik

Napomena

Znanstveni projekti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti