Anđela Horvat

Anđela Horvat

dr. sc.

viši asistent
+385 1 456 0997

1752
1754

+385-1-4561010

Krilo 5/402

Bijenička cesta 54
10000 Zagreb

bibliografija

Obrazovanje

 • 2007 - 2015. - poslijediplomski studij Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku
 • 2007. obranila Diplomski rad pod naslovom «Razlike u stabilnosti izoformi tumor supresorskog proteina p53»
 • 2001 - 2007. - studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila saprosjekom ocjena 4,84
 • 1997 - 2001. - II. gimnazija Split, maturirala sa izvrsnim uspjehom

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti, genetika, genomika i proteomika čovjeka

Nagrade i priznanja

 • 2001.g. - 1. mjesto na državnom natjecanju iz biologije
 • 1999.g. - 2. mjesto na državnom natjecanju iz geografije
 • 1999.g. - 2. mjesto na državnom natjecanju iz latinskog jezika
 • 1997.g. - 1. mjesto na državnom natjecanju iz geografije
 • 1998 -2007.g. - stipendija grada Kaštela (stipendija za najbolje učenike i studente sa prebivalištem u Općini Kaštela)

Istaknute publikacije

1. Slade N, Horvat A. Targeting p73 – A Potential Approach in Cancer Treatment. Curr Pharm Des. 2011; 17(6):591-602.

2. Zorić A, Horvat A, Slade N.Obitelj gena p53 – uloga u razvoju organizma i tumorigenezi. Medicina Fluminensis. 2010; 46(2); 135-143.

3. Slade N, Zorić A, Horvat A.The p53/p63/p73 family of proteins – the focus on isoforms and mutants in cancer. Periodicum biologorum. 2010; 112(4).

Ostalo

Strani jezici:

 • engleski - aktivno znanje
 • španjolski – aktivno znanje
 • talijanski – aktivno znanje
 • njemački - pasivno znanje