Branko Šantić

Branko Šantić

dr.sc.

znanstveni savjetnik
+385 1 457 1278

1832

Krilo 2/226-2

Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb
Hrvatska

Obrazovanje

-  doktorat znanosti - područje fizika, disertacija: 'Defekti s dubokim nivoima u GaAs',  1990.

-  poslijediplomski studij iz područja fizika – magistar znanosti, 1987.

-  dodiplomski studij fizike – diplomirani inženjer fizike, 1980.

Specifični znanstveni interesi

#_sinteze poluvodiča,, #_ teorijske i eksperimentalne studije (defekti, statistika nosilaca, efektivne mase, proučavanja nano-struktura (kvantne jame i kvantne točke), #_ uvođenje novih eksperimentalnih metoda (tees), unaprjeđenje postojećih (hall, tsc), #_nove metode za optičku karakterizaciju tankih filmova (indeks loma, debljina), +debeli uzorci i tekućine, #_iskustvo u eksperimentalnim metodama: električni transport, hall konst., termo-električni-efekt-spektroskopija, foto-luminescencija, katodo-luminescencija,, #_poluvodiči za optoelektroniku (gan, aln), #_električni transport u amorfnim poluvodičima i anorganskim staklima, #_teorijska modeliranja - transport, statistika; profili potencijala za kvantne strukture, razno