Maja Herak Bosnar

Maja Herak Bosnar

dr.sc.

viša znanstvena suradnica
+385 1 456 0996

1752

Krilo 5/401

Bijenička 54, 10002 Zagreb

bibliografija

Obrazovanje

1976.-1984. Osnovna škola, Zagreb

1984.-1988. Obrazovni centar za jezike (XVI gimnzija, Zagreb)

1988.-1993. studij molekularne biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1993.-1996. Poslijediplomski studij iz molekularne i stanične biologije, prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2002. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Uloga gena nm23 u proliferaciji i diferencijaciji stanica in vitro, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. Jasminka Pavelić

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, temeljne medicinske znanosti, genetika, genomika i proteomika čovjeka

Specifični znanstveni interesi

metastaziranje, supresori metastaziranja, gen/protein nm23

Projekti

2017.-2021. glavni istraživač "Struktura, funkcija i evolucija gena/proteina Nme6/Nm23-H6"-Nemo6- projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) www.irb.hr/Nemo6 

2006.-2014. glavni istraživač „Uloga gena nm23 u karcinomu pločastog epitela usne šupljine“ – projekt MZOŠ 

2009.-2010. glavni istraživač "Studija unutarstaničnog smještaja i dinamike A i B podjedinica NDPK (Nm23-H1 i Nm23-H2)- hrvatsko-francuski bilateralni projekt „Cogito“

Nagrade i priznanja

Nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ koju dodjeljuje HAZU i Zagrebački velesajam za najbolji izdavački poduhvat u 2007. za Sveučilišni priručnik:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Nastava

2008 – danas Molekularne osnove metastaziranja, doktorski studij Molekularne bioznanosti, Sveučilište u Osijeku i Dubrovniku i Institut Rudjer Bošković

2010- danas  Genetika raka i biologija tumorskih stanica, doktorski studij Biologije, Prirodoslovno-Matematički Fakultet, Sveučilište u Zagrebu (suvoditelj s dr.sc. Nedom Slade)

Istaknute publikacije

Herak Bosnar M, de Gunzburg J, Bago R, Brečević L, Weber I, Pavelić J. Subcellular localization of A and B NDPK subunits in head and neck tumor cell lines. Exp Cell Res 298, 275-284, 2004.

Bago R, Pavelić J, Maravić Vlahoviček G, Herak Bosnar M. Nm23-H1 promotes adhesion of CAL 27 cells in vitro. Mol Carcinogen, 48,779-789, 2009.

Herak Bosnar M, Bago R, Ćetković H. Subcellular localization of Nm23/NDPK A and B isoforms: A reflection of their biological function? Mol Cell Biochem, , 329, 63-71, 2009.

Perina D , Herak Bosnar M, Bago R, Mikoč A , Harcet M, Deželjin M, Ćetković H. Sponge non-metastatic Group I Nme gene/protein - structure and function is conserved from sponges to humans. BMC Evol  Biol  11:87, 2011.

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Hrvatsko društvo biokemičara i molekularnih biologa

Hrvatsko biološko društvo

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

European Urology Association

Sekcija za onkogene i faktore rasta pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Hrvatsko društvo za istraživanje raka (HDIR, podružnica EACR-a)

Ostalo

Mentorstva

Voditelj doktorskih disertacija:

Ružica Bago: Uloga gena nm23-H1 u adheziji stanica CAL 27, 2007

Zoran Peršec: Uloga nm23-H1 u stanicama karcinoma prostate tijekom procesa lipidne peroksidacije, 2010

Martina Deželjin – Utjecaj razine ekspresije gena nm23 na metstatski potencijal tumorskih stanica in vitro, 2011

 

Voditelj diplomskih radova:

Nikolina Nakić: Uspostava stabilnih klonova stanica CAL 27 koji konstitutivno ispoljavaju mutirani oblik gena nm23-H2, 2007

Ivana Barabaš – Uspostava klonova stanica CAL 27 s trajno utišanim genom nm23-H2

Studijski boravci u inozemstvu:

Stipendija Republike Francuske, Laboratorij za prijenos signala i onkogenezu, INSERM U-528, Institut Curie, Pariz, Francuska,1999.

Udžbenici i  knjige:

Urednik i autor nekoliko poglavlja u Sveučilišnom priručniku:

“Metode u molekularnoj biologiji” urednice: Andreja Ambriović Ristov, Anamaria Brozović, Branka Bruvo Mađarić, Helena Ćetković, Maja Herak Bosnar, Dubravka Hranilović, Silva Katušić Hećimović, Nevenka Meštrović Radan, Snježana Mihaljević, Neda Slade i Dušica Vujaklija, izdavač:Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Sudjelovanje u organizaciji međunarodnih simpozija:

New Aspects in Molecular Medicine 3, Molecular Endocrinology, 8-9 September, 1996, Zagreb, Croatia 

2nd International Conference on Signal Transduction, 26-31 May, 2000, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

1st International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals, 14-19 October, 2001, Zagreb, Croatia

3rd International Conference on Signal Transduction, 17-23 May 2002, Cavtat-Dubrovnik, Croatia

Recenzent za udžbenike

Znanstveni recenzent za 4 srednjoškolska udžbenika iz biologije i pripadajuće radne bilježnice izdavačke kuće „Neodidacta d.o.o.

  1. Biologija. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih ekonomskih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl ing. i prof.  i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  2. Čovjek i zdravlje. Udžbenik iz biologije s DVD-om za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl ing. i prof i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  3. Čovjek, zdravlje i okoliš. Udžbenik iz biologije s DVD-om za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom biologije s radnom bilježnicom. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof. i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar
  4. Od molekule do organizma. Udžbenik iz biologije s multimedijskim sadržajem za 1. razred gimnazije i strukovnih škola s dvogodišnjim ili višegodišnjim programom biologije te pripadajuća radna bilježnica. Autori: Anita Bušić, dipl. ing. i prof i Prof. dr. sc. Goran I.V. Klobučar