Rozelindra Čož-Rakovac

Rozelindra Čož-Rakovac

dr.sc.

znanstvena savjetnica
+385 1 457 1232

1785

Krilo 7/001

Bijenička 54
10002 Zagreb

životopis 2011.doc 249,00 kB

Obrazovanje

 • 1975-1982  Veterinarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984          Položen pripravnički ispit u poduzeću Sljeme
 • 1984-1988  Položeni ispiti za dobivanje potvrde o pravu rada u Vanjskoj trgovini
 • 1989-1991  Poslijediplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Mr.sc.oceanologije
 • 1997          Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dr.sc.biomedicinskih znanosti

Područja znanosti

biomedicina i zdravstvo, veterinarska medicina, animalna proizvodnja i biotehnologija

Specifični znanstveni interesi

utvrditi fiziološke raspone standardnih vrijednosti biokemijskih/kemijskih parametara krvi, kemijskog sastava mesa i esencijalnih masnih kiselina slatkovodnih riba obzirom na vrstu, podvrstu i biološki ciklus u optimalnim uvjetima otvorenih i zatvorenih e, histološki profil organa različitih riba, rakova i školjaka, te njezine promjene izazvane promjenom stanja okoliša., utvrditi povezanost biokemijskih parametara sa morfološkim i funkcionalnim stanjem tkiva., utvrditi odstupanja vrijednosti pojedinih biokemijskih parametara krvi i tkiva istraživanih slatkovodnih riba od njihova fiziološkog raspona obzirom na način života (kontrolirano držanje/slobodno-živuća populacija), ishranu, prisutnost bolesti, te ekološk, u suradnji sa zavodom za elektroniku dizajnirati matematičke modele biokemijsko/kemijskog profila na temelju kojeg će se razlučivati vrijednosti obzirom na vrstu, dob, spol, uvjete držanja, patološko stanje., provesti filogenetska istraživanja na ribama, rakovima i školjkašima.

Projekti

 • MZOŠ projekti: 2007-2009 - "Substanična biokemijska i filogenetska raznolikost tkiva riba rakova i školjaka, glavna istraživačica.                 2003-2005 - "Biokemijska i molekularna reakcija riba na stanje ekosustava" , glavna istraživačica
 • 2011 - HRZZ Collaborative Research Programme: “Effects of Probiotics on Fish – GREEN FISH”; na recenziji. Voditeljica projekta. Vrijednost projekta 1.433.141,21 HRK  
 • 2010-2013 - Programme in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans (Norway) , Maritime Sector (HERD Maritime), "A step towards a more sustainable fishery management in Croatia (CRONOFISH)", vrijednost projekta EUR 8.989,85. Voditeljica WP Projekt je dobiven čekamo početak financiranja 
 •  2011 - Projekt NP Plitvička jezera: Ekološke i fiziološko-patološke značajke ihtiopopulacija, te biomanipulacija i optimalizacija populacije klena  u  složenom vodenom ekosustavu Plitvičkih jezera/Uspostava integralnog podatkovnog i obradnog sustava, , voditeljica projekta, vrijednost projekta 1,287.975,00 kn,  (spojen projekt IRB+PMF) u evaluaciji.    
 • 2006-2008 - PHARE project: Business-related infrastructure grant scheme “Trout & Tourists”, , vrijednost projekta je 630.222,85 Eura, voditeljica znanstvenog dijela 
 • 2006 - “Revitalizacija autohtone potočne pastrve krških voda” (natječaj Hrvatskih voda za pitanja upravljanja vodama i korištenja voda),  znanstvena voditeljica
 • 2006, Uzgojno-selekcijski rad u akvakulturi - “Uzgoj i selekcija potočne zlatovčice u rijeci Vrnjici i Dretulji” (MPŠVG),  voditeljica projekta
 • 2006-2009 - “Utvrđivanje genske structure i obnavljanje autohtone populacije potočna pastrve na Plitvičkim jezerima (project sa NP Plitvička jezera), voditeljica projekta, vrijednost projekta 360.000,00 kn
 • 2005-2008 -  “Model revitalizacije i uzgoja potočna pastrve” (VIP-MPŠVG), vrijednost projekta 338.000,00 kn, voditeljica projekta
 • Pojedinačni poslovni plan za Svjetsku banku “Authorized Diagnostic Center for Aquatic Animal Diseases”, 2003-2008 , USA $ 172.000,00

Nagrade i priznanja

Priznanje Grada Otočca za promicanje znanosti u gospodarstvu

Nastava

 • 1999 < Predmet "Ihtiohematologije" na poslijediplomskom studiju "Ribarstva",  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.nositelj nastave 
 • 2008 < Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Molekularne bioznanosti” – modul: Biologija mora, kolegij: Ribe u biomedicinskim istraživanjima, Sveučilište u Dubrovniku,  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut  “Ruđer Bošković”

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko veterinarsko društvo-893/Societas Veterinaria CroaticaHrvatsko mikrobiološko društvo
 • Matica hrvatska
 • Član upravnog vijeća "Hrvatskog centra za autohtone ribe i rakove krških voda"
 • European Association of Fish Pathologists (EAFP)
 • Aquatic Veterinarians and Disease Diagnostic Laboratories Directory in collaboration with the American Veterinary Medical Association
 • AgriFoodResearch Network, The European Agricultural and Food Research Landscape
 • European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC), Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • BiomedExperts (PubMed)
 • Permanent Advisory Network for Diseases in Aquaculture (PANDA)

Ostalo

 • Osnivanje Laboratorija za ihtiopatologiju-biološke materijale
 • Osnivanje Centra za dijagnostiku bolesti riba, rakova i školjakaša
 • Osnivanje, organizacija i pokretanje laboratorijskog odjela za biokemijske analize tkiva organizama koji žive u vodi
 • Osnivanje, organizacija i pokretanje laboratorijskog odjela za histologiju, molekularne analize organizama koji žive u vodi
 • Osnivanje Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda u Otočcu
 • Nositelj 8 ugovora sa privredom vezanih uz zdravstveni pregledi riba na pastrvskim i šaranskim ribnjacima, te uzgajalištima morskih riba u Hrvatskoj i Sloveniji od 1992. godine
 • Edukacija i upoznavanje mlađih kolega sa laboratorijskim tehniikama
 • Organizacija i držanje seminara iz tehnologije uzgoja i držanja, prevencije i terapije šarana i veterinarsko sanitarnog nadzora i veterinarske inspekcije u unutarnjem i  međunarodnom prometu slatkovodnih i morskih riba, Koprivnica, 1994