Tina Paradžik

Tina Paradžik

dr.sc.

visi asistent
+385 1 457 1258

1459

Krilo 5/127

Bijenička 54, Zagreb

Obrazovanje

  • Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u  Dubrovniki i Institut Ruđer Bošković: Poslijediplomski studij molekularne bioznanosti (od 2008-2013)
  • Sveučilište u Zagrebu, PMF, dodiplomski studij molekularne biologije (2001-2006)
  • Gimnazija  Jurja Barakovića, Zadar (1997-2001)

Područja znanosti

mikrobiologija, biokemija i molekularna biologija

Specifični znanstveni interesi

poslijetranslacijske modifikacije kod bakterijskih proteina, proteinske interakcije

Nagrade i priznanja

FEMS stipendija za tromjesečno usavršavanje u inozemnom laboratoriju-2011

Godisnja nagrada Drustva sveucilisnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima 2014.

Nastava

Molekularna mikrobiologija, Agronomski fakultet, Zagreb- neposredni voditelj vježbi

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

Hrvatsko mikrobiološko društvo

Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju