Objavljeno: 03.11.2017. 08:08

Centar za informatiku i računarstvo partner u EOSC HUB projektu

EOSC HUB četvrti je HORIZON2020 projekt Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković koji započinje u siječnju 2018. godine.

Centar za informatiku i računarstvo partner u EOSC HUB projektu

Misija EOSC HUB projekta je omogućiti besprijekoran i otvoren pristup sustavu istraživačkih podataka i usluga pruženih unutar EU zemalja kroz mnoštvo disciplina, a znanstvenicima će omogućiti korištenje različitih resursa poput baza podataka, platformi, alata, e-infrastrukture i dr. Sve to ostvarit će se putem povezivanja kroz HUB integracije te upravljanja europskim otvorenim znanstveno – istraživačkim oblakom koji djeluje kao ulazna točka na europskoj razini za sve dionike.

Projekt EOSC HUB ostvarit će katalog usluga, softvera i podataka iz EGI Federacije, EUDAT CDI, INDIGO - DataCloud i glavnih istraživačkih e-Infrastruktura. Sam HUB temelji se na zrelim procesima, platformama i alatima vodećih europskih federalnih e-Infrastruktura kako bi na najbolji način obuhvatio cijeli životni ciklus usluga. Osim toga, objedinit će i usluge lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-Infrastruktura u Europi i svijetu.

„Ovim projektom Centar za informatiku i računarstvo nastavlja i integrira dosadašnje tehnološke razvojne rezultate kao koordinator DARIAH Centra kompetencije unutar EGI Federacije“, izjavio je prof. dr. sc. Karolj Skala iz Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković.