Objavljeno: 09.01.2017. 11:46

Dezinsekcija zračenjem doprinijela uspješnoj obnovi kapele sv. Martina

Nedavno je, nakon 15 godina konzervatorsko-restauratorskog rada, uspješno završena obnova male kapele sv. Martina u Starom Brodu kod Siska. Uz stručnjake Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) koji su provodili obnovu svoj doprinos, kroz dezinsekciju zračenjem, dali su i znanstvenici Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) IRB-a.

Kapela sv. Martina

Kapela sv. Martina

Drvena kapela sv. Martina u Starom Brodu rijedak je primjer tradicijskog narodnog baroknog graditeljstva s cjelovito očuvanim oslikanim interijerom.

Osim što je važan spomenik kulture Republike Hrvatske, kapela sv. Martina u Starom Brodu ima posebno značenje za lokalnu zajednicu jer simbolizira višestoljetni opstanak sela uz rijeku Kupu koje je tijekom više od četiri stoljeća preživjelo česte poplave, a samo u 20. stoljeću tri rata.

Projekt konzervatorsko-restauratorske obnove kapele započeo je 2001. godine, a kao jedan od prvih koraka u konzerviranju unutrašnjih drvenih zidova provedena je 2002. godine dezinsekcija zračenjem svih unutrašnjih polikromiranih oplata crkve u uređaju za ozračivanje gama zračenjem u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju Zavoda za kemiju materijala IRB-a.

Radijacijskom obradom zaustavljena je biodegradacija i stabilizirano zatečeno stanje prije slijedećih konzervatorsko - restauratorskih postupaka.

Nakon završetka radova 2015. godine kapela je vraćena u funkciju i posvećena, a pravilnom obnovom omogućeno je očuvanje svih njezinih tradicijskih i povijesnih značajki.

Projekt obnove kapelice HRZ-a predložen je za Europsku nagradu za konzervatorske radove.

Dugogodišnje iskustvo u zaštiti predmeta kulturne baštine

Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) i Hrvatski restauratorski zavod (HRZ) imaju dugogodišnju suradnju na području zaštite predmeta kulturne baštine koja se naročito pojačala 1991. godine u spašavanju umjetnina ugroženih ratom u Hrvatskoj.

Tada je u akcijama predvođenim suradnicima HRZ-a na uređaju za ozračivanje u LRKD-u, radi sprečavanja masovne biorazgradnje, tretirana jedna trećina od svih u nuždi evakuiranih biorazgradivih predmeta kulturne baštine sjeverne Hrvatske, u najvećem dijelu polikromiranih drvenih skulptura, dijelova rastavljenih oltara i drugog drvenog crkvenog inventara.

Takva primjena radijacijske metode u Hrvatskoj prepoznata je i u međunarodnoj stručnoj javnosti kao posebno uspješan primjer upotrebe te metode.

Suradnja je dodatno dobila na značenju 2006. godine u zajedničkim sudjelovanjima u međunarodnim projektima na upotrebi nuklearnih metoda u zaštiti kulturne baštine pod pokroviteljstvom Međunarodne Agencije za Atomsku Energiju (IAEA), koji traju još i danas.

Takve aktivnosti bile su dodatni poticaj za potpisivanje Sporazuma o suradnji između IRB-a i HRZ-a na nivou Ministarstva znanosti i Ministarstva kulture, 2006 godine.

Seminar „Radijacijske metode u zaštiti kulturne baštine“ u organizaciji LRKD-a i HRZ-a u Zagrebu u listopadu 2011. godine, u okviru međunarodne suradnje, dao je značajan doprinos približavanju metoda koje koriste zračenje konzervatorima i svim stručnjacima uključenim u održavanje i zaštitu predmeta kulturne baštine.

Loading the player...