Objavljeno: 17.02.2017. 11:42

Proširenje područja akreditacije

Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij (SSDL) IRB-a nedavno je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije za metode kerma u zraku u rasponu od 10 mGy do 10 Gy, brzina kerme u zraku u rasponu od 0,4 Gy/h do 10 Gy/h, apsorbiranu dozu u vodi u rasponu od 10 mGy do 10 Gy i brzinu apsorbirane doze u vodi u rasponu od 0,4 Gy/h do 10 Gy/h.

Proširena područja akreditacije SSDL-a

Proširena područja akreditacije SSDL-a

SSDL je nositelj državnog etalona za kermu u zraku i apsorbiranu dozu u vodi.

Dodatno, Odsjek zaštite od zračenja proširio je područje akreditacije za metodu Osobne dozimetrije fotonskog zračenja TL prsten dozimetrima, Hp(0,07).

Odsjek zaštite od zračenja IRB-a ovlašten je za ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna; ispitivanje zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna; ispitivanje otvorenih radioaktivnih izvora te davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna, ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja te izrada dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Usluge