Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 896

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za pravne poslove

E-mail: Ana.Weber@irb.hr

Tel: +385 1 456 1049

Int tel: 1249

Mob: +385 99 263 0387

Soba: Upravna zgrada/09

Anamaria Brozović, dr. sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: Anamaria.Brozovic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1145

Int tel: 1545 1877

Soba: Krilo 5/007

Toksikologija

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za računovodstvo i financije

E-mail: apercinl@irb.hr

Tel: +385 1 457 1217

Int tel: 1575

Soba: Upravna zgrada/14

E-mail: Ana-Marija.Cindric@irb.hr

Tel: +385 1 457 1246

Int tel: 1298 1448

Soba: Ciklotronsko krilo 1/7

Ana Marija Horvatin, mag.

Voditeljica Ureda ravnatelja
Administrativne, stručne i tehničke službe
Ured ravnatelja

E-mail: Ana.Marija.Horvatin@irb.hr

Tel: +385 1 457 1330

Int tel: 3330

Mob: +385 99 2433 882

Soba: Upravna zgrada/08

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: Ana.Marija.Vodopivec@irb.hr

Int tel: 1595

Soba: Kotlovnica

Ana Palčić, dr. sc.

znanstvena suradnica

E-mail: Ana.Palcic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1184

Int tel: 1503

Soba: Krilo 7/103

Sinteza
nukleacija
rast kristala
karakterizacija mikroporoznih materijala

Ana Šantić, dr. sc.

viša znanstvena suradnica

E-mail: Ana.Santic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1376

Int tel: 1910 1275

Soba: Krilo 6/111

Električna/dielektrična svojstva materijala
Impedancijska spektroskopija
Stakla
Keramike
Staklotvorne tekućine
Ionske tekućine
Bioaktivni materijali

Ana Šimatović, dr.sc.

viši asistent

E-mail: Ana.Simatovic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1099

Int tel: 1299

Soba: Krilo 5/105A

Ana Smolko, dipl. ing. bio.

stručni suradnik

E-mail: Ana.Brcko@irb.hr

Tel: +385 1 456 0987

Int tel: 1642 1202

Soba: Krilo 5/316