Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 901

Andreja Mikoč, dr.sc.

znanstvena suradnica

E-mail: Andreja.Mikoc@irb.hr

Tel: +385 1 456 1115

Int tel: 1458 1515

Soba: Krilo 5/129

Andreja Sironić, dr. sc.

Stručni savjetnik

E-mail: Andreja.Sironic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1271

Int tel: 1283 1501

Soba: Radionice 1

Andrej Jaklin, dr.sc.

znanstveni suradnik

E-mail: Andrej.Jaklin@irb.hr

Soba: Rovinj/Rovinj

E-mail: Andrey.Starodumov@irb.hr

Tel: +385 1 457 1349

Int tel: 1870

Soba: Krilo 2/128-C4

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: acindric@irb.hr

Int tel: 1404

Soba: Vrtlarska kućica

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: Andrijana.Kosic@irb.hr

Soba: Upravna zgrada

E-mail: Andro.Kovacic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1124

Int tel: 1409

Soba: Van de Graaff/205

E-mail: Aneliya.Karadzhinova.Ferrer@irb.hr

Tel: +385 1 457 1386

Int tel: 1468

Soba: Ciklotronsko krilo 2/04

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za opće poslove i nabavu

E-mail: Anita.Nekic@irb.hr

Tel: +385 1 456 1057

Int tel: 1257

Soba: Upravna zgrada/6A

E-mail: Anita.Rajtaric@irb.hr

Tel: +385 1 468 0219

Int tel: 1501 1283

Soba: Radionice 1

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za ljudske potencijale

E-mail: Ankica.Roic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1360

Int tel: 1894

Soba: Upravna zgrada/11A

E-mail: Ankica.Vrataric@irb.hr

Tel: +385 1 468 0094

Int tel: 1514 1610

Soba: Krilo 5/303