Napredno pretraživanje

Kontaktirajte nas

Ured za odnose s javnošću

+385 1 457 1269

Broj pronađenih osoba: 902

E-mail: Zlatko.Pandzic@irb.hr

Tel: +385 1 456 0950

Int tel: 1848

Soba: Biologija 1/24

Zoran Basrak, dr. sc.

znanstveni savjetnik

E-mail: basrak@irb.hr

Tel: +385 1 456 1169

Int tel: 1468

Soba: Ciklotronsko krilo 2/4

Zoran Džolić, dr. sc.

znanstveni suradnik

E-mail: Zoran.Dzolic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1210

Int tel: 1306

Soba: Krilo 4/7B

Zoran Glasovac, dr. sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: Zoran.Glasovac@irb.hr

Tel: +385 1 456 1008

Int tel: 1208 1657

Soba: Krilo 4/15C

Kiselo-bazna svojstva organskih molekula
Kemija gvanidina
Organska sinteza potpomognuta mikrovalnim zračenjem
Kvantno-kemijski proračuni elektronske strukture molekula i reakcijskih mehanizama

Zoran Kokan, dr. sc.

viši asistent

E-mail: Zoran.Kokan@irb.hr

Tel: +385 1 456 1096

Int tel: 1296

Soba: Krilo 3/104

Supramolekulska kemija
Enantioselektivna kataliza
Biokonjugati

Zoran Štefanić, dr. sc.

viši znanstveni suradnik

E-mail: Zoran.Stefanic@irb.hr

Tel: +385 1 457 1203

Int tel: 1264 1335

Soba: Krilo 3/114

Kristalografija
proteinska kristalografija

Administrativne, stručne i tehničke službe
Odjel za investicijsku izgradnju i održavanje

E-mail: zvjesos@irb.hr

Tel: +385 1 468 0943

Int tel: 1435 1939

Soba: Kontejner CIM/208

E-mail: Djurdjica.Brlek@irb.hr

Int tel: 1583

Soba: Krilo 10/A-205