Skip to main content
Category
Ostali projekti
Total cost
10.000,00

Principal investigator

Fotokemijska reakcija transformacije norbornadiena u napeti kavezasti ugljikovodik kvadriciklan primjer je jednostavnog i direktnog iskorištavanja sunčevog zračenja kojim se pohranjuje velika količina sunčeve energije (89 kJ/mol). Nažalost reakcija još nema tehnološku primjenu zbog nekoliko vrlo značajnih nedostataka kao što su područje apsorpcije izvan idealnih 400-600 nm i vrlo mali kvantni prinos fotokemijske reakcije (~0.05). Mehanizam nije u potpunosti razjašnjen. Eksperimentalno je utvrđena ultrabrza deaktivacija singletnog stanja (za manje od 500 fs) u nekoliko uzastopnih koraka koja onemogućuje veće kvantno iskorištenje i postulira postojanje stožastih presjecišta ploha potencijalnih energija duž reakcijskog puta. Do sada nema kvantno kemijskih računa visoke razine kojima bi se ta križišta i potencijalne plohe detaljno opisale. Stoga je glavni cilj ovog projekta karakterizacija topologije ploha potencijalnih energija uključenih singletnih pobuđenih stanja duž reakcijskog puta, pronalaženje i opis stožastih presjecišta te simuliacija dinamike procesa u plinskoj fazi. Očekuje se da će dobiveni rezultati omogućiti modifikaciju i racionalniji dizajn norbornadien/kvadriciklan transformacije, proširivanje biblioteke derivata norbornadiena te ukazati na najbolje kandidate za potencijalnu sintezu i daljnje testiranje sustava za pohranu energije

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.