Skip to main content

Laboratorij za interakcije ionskih snopova (LIIS) opremljen je s dva ionska ubrzivača, 1 MV Tandentron i 6 MV Tandem Van de Graaff kojima se mogu ubrzati različiti ioni na energije od 200 keV pa sve do nekoliko desetka MeV-a. Takvi ioni koriste se za analizu sastava materijala metodama RBS, PIXE, TOF-ERDA, a može se raditi i modifikaciji svojstava materijala ionskom implantacijom. Krajem 2022. završena je instalacija trećeg ubrzivača, čiji je maksimalni radni napon +/-200 kV, te se njima pokrivaju energije iona manje od 200 keV-a. Trenutno, implanter je opremljen plinskim izvorom pozitivnih iona kojim se mogu dobiti ioni He, N, O, Ar, energija do 200 keV-a i struja do nekoliko stotina nA. Vakuumska komora za ubacivanje i ozračavanje uzoraka je u postupku nabave.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
200 kV Implanter
Inventarni broj
/
Kategorija
kapitalna (> 132.722,81 EUR / 1.000.000 HRK)
Vrsta instrumenta
akcelerator
Vrsta analize
eksperimentalna analiza
Primjene
analiza uzoraka
Samostalan/vezan
samostalan i/ili vezan
Stanje opreme
dijelom funkcionalan
Discipline
Fizika
Datum procjene
31.01.2023
Vanjski link za kapitalnu opremu

Characteristics

Model
/
Proizvođač
/
Radno i mjerno područje
Enerije iona od 10-200 keV
Princip rada i mjerna tehnika
Ubrzanje pozitivnih i negativnih iona pomoću elektrostaskog napona od +/- 200 kV
Detaljne tehničke karakteristike
Glavne komponente 200 kV implantera:

1. Plinski ionski izvor, Prevac IS40-PS
2. Izvor visokog napona (+/- 200 kV), Glassman PS/PK200R018
3. Vakuumske cijevi, slitovi, deflektori i optički elementi (Einzel leća)
4. Akceleratorska cijev
5. Izolacijski izvor napajanja od 220 V
6. Vakuumska pumpa, Pfeiffer, HiPace 700
7. Analizatorski (90°) magnet
8. Napajanje analizatorskog magneta, Danfysik 858 (32V, 160 A)
9. Visokonaponsko napajanje Einzel leće, Glassman PS/ER15P20, + 15 kV, 20 mA
Popratna i dodatna oprema
1. Digitalna kontrola, Siemens moduli
Nabavna cijena
300000 EUR
Prenosivost
No
Rad na daljinu
No

Location

Adresa
Bijenička cesta 54
Krilo/Kat/Soba
VDG

Terms of use

Upute za korisnike
/
Način korištenja instrumenta
korištenje uz pomoć ovlaštene osobe

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.