Skip to main content

HR ICP-MS - spektrometar masa visoke razlučivosti uz induktivno spregnutu plazmu, Element 2 Thermo

Spektrometrija masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS) je tehnika u kojoj se induktivno spregnuta plazma koristi kao ionizacijski izvor, a detekcija se vrši spektrometrijom masa. Kod HR ICP-MS instrumenta koristi se spektrometar masa visoke razlučivosti, koji kombinacijom fizičkog ograničavanja snopa iona prolaskom kroz usku pukotinu različitih dimenzija (engl. slit), te specifične konstrukcije MS (dvostruko fokusiranje u elektrostatskom i magnetskom polju) omogućuju znatno preciznije fokusiranje izotopa i korištenje tri različite rezolucije (niske, srednje i visoke). Izborom odgovarajuće rezolucije za pojedini element postiže se maksimalno razdvajanje izotopa koji želimo mjeriti od mogućih interferencija. Instrument karakterizira visoka osjetljivost, velik linearni raspon i mogućnost paralelnog određivanja 50 elemenata (multielementa analiza). Instrument je opremljen autosamplerom tako da ima mogućnost automatizacije i mjerenja velikog broja uzoraka.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
HR ICP-MS
Namjena instrumenta
Multielementna analiza
Popis usluga
Mjerenje koncentracija različitih elemenata (pretežno metala) u različitim vrstama uzoraka
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
mikroskop , spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza , masena analiza
Primjene
modeliranje
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO) , Donacija
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Element 2
Mrežna URL adresa instrumenta na stranicama proizvođača
Radno i mjerno područje
koncentracija elemenata u otopini (pg/L - mg/L)
Popratna i dodatna oprema
SC-2 DX FAST Autosampler, Elemental Scientific

Location

Zavod
Laboratorij
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička 54
Krilo/Kat/Soba
IV/prizemlje/soba 14B

Terms of use

Popis ovlaštenih korisnika
Voditelj Instrumenta: dr. sc. Željka Fiket

Ostali obučeni korisnici instrumenta:
Niko Bačić, dipl. ing. kem.
dr. sc. Željka Fiket
dr. sc. Dario Omanović
dr. sc. Zrinka Dragun
Upute za korisnike
Mjerenja na instrumentu može vršiti samo obučeni operater. Analize uzoraka vrše se u laboratoriju, a za dogovor se treba obratiti voditelju Instrumenta.
Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , rad uz pomoć ovlaštenog korisnika

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.