Skip to main content

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (NMR) je znanost koja koristi magnetska svojstva jezgri atoma za istraživanje interakcija materije s elektromagnetskim zračenjem. Analizom spektara NMR dobivaju se vrijedne informacije o strukturi, dinamici te kemijskom okolišu molekule.
Spektroskopiju NMR najčešće koriste kemičari i biokemičari pri istraživanju svojstava organskih molekula. Spojevi manje molekulske mase često se istražuju samo pomoću jednodimenzijskih tehnika NMR i to 1H i 13C APT ili 13C{1H}, dok je pri istraživanju spojeva veće molekulske mase (peptidi, proteini, nukleinske kiseline) neophodno korištenje i višedimenzijskih tehnika NMR.
Spektrometar NMR Bruker Avance 600 opremljen je supravodljivim magnetom gustoće magnetskog toka 14 T te s dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju: direktnom dvokanalnom probom - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i indirektnom trokanalnom probom - TBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H). Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 24 do 243 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P). Mjerenja je moguće provoditi u rasponu temperatura od 223 do 373 K.

General instrument information

Skraćeni naziv instrumenta
AV600 NMR
Inventarni broj
0031343
Uža područja primjene
kemija (sinteza spojeva, lijekovi, materijali i sl.)
Namjena instrumenta
analiza strukture molekula za uzorke u tekućem stanju
Popis usluga
snimanje i interpretacija spektara NMR
Kategorija
kapitalna
Vrsta instrumenta
spektrometar
Vrsta analize
strukturna analiza
Primjene
određivanje strukture
Samostalan/vezan
Samostalan instrument
Procijenjeni broj korisnika
300
Tijelo koje je financiralo nabavku opreme
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)
Vanjski link za kapitalnu opremu (sestar.irb.hr)

Characteristics

Model
Bruker Avance 600
Proizvođač
Bruker Corporation
Mrežna URL adresa proizvođača
Radno i mjerno područje
od 24,29 do 600,13 MHz; od -50 do 100 °C
Popratna i dodatna oprema
Dvije probe za uzorke isključivo u tekućem stanju:
- direktna dvokanalna proba - BBO (širokopojasni kanal i kanal 1H te referentni kanal 2H) i
- indirektna trokanalna proba - TBI (kanal 1H i širokopojasni kanal te referentni kanal 2H).
Širokopojasni kanali (raspona frekvencija od 24 do 243 MHz) omogućuju analizu većine izotopa (od 107Ag do 31P).

Location

Zavod
Grad
Zagreb
Adresa
Bijenička c. 54
Krilo/Kat/Soba
NMR/7

Terms of use

Cjenik korištenja
Komercijalna cijena jednog sata snimanja je 250,00 kn (+PDV), a interpretacija spektra je prema dogovoru ovisno o pojedinom slučaju.
Upute za korisnike
Zajedno s uzorkom potrebno je donijeti ispunjen Zahtjev koji je moguće pokupiti na adresi: https://www.irb.hr/Zajednicke-jedinice-za-znanstvenu-potporu/Centar-za-NMR/Usluge/Ekspertno-snimanje-i-interpretacija-spektara-NMR
Servis uz naplatu
priprema i obrada uzorka
Način korištenja instrumenta
samostalni rad - ovlašteni korisnici , znanstvena suradnja , servis uz naplatu za sve korisnike

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.