Skip to main content

Detaljan uvid u mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u oksidnoj staklo-(keramici)

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Oct 16th 2018
End date
Oct 15th 2022
Status
Done
Total cost
1000000 HRK
More information

Električki vodljiva oksidna stakla važni su elektrolitni/elektrodni materijali koji se sve više primijenjuju u modernim elektrokemijskim uređajima. U ovim staklima tip električne vodljivosti (polaronski, ionski ili miješani ionsko-polaronski) ovisi o sastavu stakla, dok utjecaj međudjelovanja nositelja naboja s lokalnim strukturnim okruženjem definira mehanizam transporta. Zbog strukturne neuređenosti i velike raznolikosti strukturnih jedinica razumijevanje električnog transporta na mikroskopskoj skali u staklu predstavlja veliki izazov. Glavni je cilj predloženog projekta razjasniti mehanizme polaronske i ionske vodljivosti u volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima i staklo-keramici s posebnim naglaskom na povezanost sa strukturom. Predloženo istraživanje sastoji se od tri međusobno povezana koraka: 1) određivanje faktora koji određuju polaronsku vodljivost u binarnim volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima, 2) istraživanje miješanog ionsko-polaronskog transporta u volframsko- i molibdensko-fosfatnim staklima koja sadrže alkalijske okside i 3) ispitivanje utjecaja kristalizacije na električni transport u odabranim modelnim staklima iz koraka 1) i 2) s ciljem priprave vodljive staklo-keramike s prilagodljivim doprinosom ionske i polaronske vodljivosti. Odabrani sustavi posebno su atraktivni za primjenu kao katode u krutim baterijama jer fosforov oksid tvori stakla s alkalijskim i prijelaznim metalnim oksidima u širokom koncentracijskom području što omogućava visoku polaronsku i ionsku vodljivost. Detaljna strukturna i električna karakterizacija neophodna za rasvjetljavanje i povezivanje procesa polaronskog i ionskog transporta u ovim materijalima provest će se nizom naprednih komplementarnih metoda (Ramanska, MAS NMR i EPR spektroskopija, neutronska i rendgenska difrakcija, impedancijska spektroskopija, DC mjerenja), a značajan uvid u elementarne procese gibanja polarona i iona dat će numeričko modeliranje električne provodnosti MIGRATION konceptom.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.