Skip to main content

Inhibitori koronavirusnih makrodomena – novi pristup liječenju bolesti uzrokovane koronavirusima

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Istraživački projekti - CORONA
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jul 15th 2020
End date
Jan 14th 2022
Status
Done
Total cost
945000 HRK
More information

U okviru ovog projekta pokušat ćemo onesposobiti mehanizam koji su koronavirusi razvili kako bi izbjegli antivirusni odgovor domaćina. Naš fokus će biti na posttranslacijskoj modifikaciji ADP-ribozilaciji koja ima važnu ulogu u antivirusnom odgovoru. Enzimi koji sudjeluju u procesu ADP-ribozilacije prenose ADP-ribozu na različite ciljne proteine što dovodi do aktivacije imunološkog sustava domaćina i inhibicije virusne replikacije. Svi koronavirusi sadrže evolucijski očuvanu proteinsku domenu zvanu makrodomena koja može ukloniti ADP-ribozu s modificiranih proteina i tako poništiti učinak antivirusne ADP-ribozilacije. Makrodomene koronavirusa ključne su za patogenezu virusa jer potiču replikaciju virusa i suzbijaju imunološki odgovor domaćina te su kao takve obećavajuća meta antivirusnih lijekova. Inhibicija koronavirusnih makrodomena pomoću malih molekula postala je novi terapeutski pristup u liječenju bolesti izazvane koronavirusom. Cilj ovog projekta je pronaći inhibitore specifične za makrodomene koronavirusa. U prvoj fazi istraživanja planiramo provesti virtualnu pretragu dostupnih biblioteka kemijskih spojeva (s naglaskom na one već odobrene od strane Agencije za hranu i lijekove) kako bismo odabrali potencijalne inhibitore. Zatim ćemo ispitati inhibitorni učinak odabranih spojeva metodama in vitro koristeći sposobnost koronavirusne makrodomene da hidrolizira različite ADP-ribozilirane supstrate. Na kraju će se kandidati koji pokažu najbolje rezultate podvrgnuti ispitivanju in vivo na modelu makrofaga i miša. Očekujemo da će rezultat našeg istraživanja biti spoj, ili nekoliko njih, s potencijalom da postanu lijek za bolest koju izazivaju koronavirusi. Ovim projektom uspostavit ćemo istraživačku platformu za otkrivanje i ispitivanje inhibitora koronavirusnih makrodomena koja će se sastojati od niza računalnih i eksperimentalnih metoda. Ova će se platforma zajedno s našim iskustvom moći aktivirati bilo kada u budućnosti ukoliko se ukaže potreba za pronalaskom novih ili poboljšanjem postojećih inhibitora koronavirusnih makrodomena.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.