Skip to main content

Mikrosatelitna nestabilnost (MSI i EMAST) u molekularnom profiliranju sporadičnih karcinoma debelog crijeva

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 15th 2017
End date
May 14th 2021
Status
Done
Total cost
992900 HRK
More information

Zloćudni tumori predstavljaju jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu. Karcinom debelog crijeva je jedan od najčešćih zloćudnih tumora i jedan od vodećih uzroka smrti od raka u zemljama razvijenog svijeta. Najveći broj karcinoma debelog crijeva javlja se u sporadičnom obliku, a nastaje kao posljedica stupnjevitog procesa tijekom kojeg kao posljedica stečenih mutacija nastaje zloćudni invazivni tumor. Poznato je da mikrosatelitna nestabilnost (MSI) kao i mikroRNA (miRNA) koje reguliraju ekspresiju gena također imaju ulogu u tumorigenezi ovog tumora. EMAST (od engl. Elevated Microsatellite Alterations at Selected Tetranucleotide repeats) je oblik mikrosatelitne nestabilnosti čiji je nastanak potaknut upalom, a koji utječe na napredovanje tumorske bolesti. Rezultati naših prijašnjih istraživanja ukazuju na ulogu upalnih citokina u tumorigenezi karcinoma debelog crijeva. Ovim ćemo projektom istraživanja proširiti na inflamasom NLRP3 za kojeg je pokazano da utječe na tumorigenezu s upalom povezanih gastrointestinalnih tumora. Cilj ovog projekta je ispitati mikrosatelitnu nestabilnost tipa MSI i EMAST u sporadičnim karcinomima debelog crijeva te rezultate korelirati s kliničko-patološkim karakteristikama tumora i oboljelih. Tumore ćemo molekularno profilirati s obzirom na učestalost i distribuciju MSI i EMAST te mutacija u genima koji kodiraju molekule ključnih signalnih puteva (KRAS/BRAF, p53). Rezultati će također biti korelirani s naslijeđenim genetskim profilima oboljelih temeljenim na polimorfizmima inflamasoma NLRP3 i citokina kao i s ekspresijom gena od interesa na razini mRNA, miRNA i proteina. Očekujemo da će rezultati istraživanja doprinjeti rasvjetljavanju molekularne osnove sporadičnih karcinoma debelog crijeva, te naći primjenu u praćenju i liječenju oboljelih.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.