Skip to main content

NRF2 na raskrižju epigenetičkog modeliranja, metabolizma i proliferacije stanice raka

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 15th 2017
End date
May 14th 2021
Status
Done
Total cost
885000 HRK
More information

NRF2 je čimbenik transkripcije neophodan za aktiviranje mnogih enzima Faze 2 i detoksicirajućih enzima koji su stanici potrebni za funkcionalan antioksidacijski odgovor na stres. U kontekstu kemoprevencije, NRF2 štiti zdravu stanicu od slobodnih radikala i zbog toga je koristan i stanici, i domaćinu. U kontekstu zloćudne bolesti, njegova je aktivnost korisna samo zloćudno promijenjenoj stanici. Najnoviji podaci upućuju na važnost NRF2 u reguliranju transkripcije nekih metaboličkih enzima koji su, izravno ili neizravno, uključeni u nastanak pro-proliferativnog Warburgovog učinka. Na neke se od ovih enzima može vezati kurkumin. Aktivnost NRF2 je regulirana na nekoliko razina. Razina njegove transkripcije ovisi o metiliranosti DNA njegovog promotora (ova su dva parametra negativno korelirana) i postojanju represivne trimetilacijske oznake na lizinu 27 u histonu H3 (H3K27me3). Metiltransferaza histona EZH2, odgovorna za uspostavu ove epigenetske modifikacije smatra se onkoproteinom. Međutim, rezultati studija pokazuju da je njezino ispoljavanje vrlo varijabilno, a prognostička vrijednost kontradiktorna u nekim kliničkim modelima raka (rak pluća). Kako bismo shvatili uzroke ovih razlika, pratit ćemo funkciju NRF2 in vitro, u nekoliko linija stanica raka, u mirovanju i potaknutima gladovanjem i kurkuminom, na razini: a) aktivnosti promotora NRF2; b) prisustvu micro-RNA 200-a i 200-b; c) prisutnosti biljega proliferacije Ki-67; d) prisutnoj aktivnosti dobro znanih gena koje NRF2 izravno potiče (HO-1 i NOQ-1); c) prisustvu enzima koje NRF2 potiče neizravno, a koji su izravno ili neizravno uključeni u nastanak Warburgova učinka (PKM2, SHMT2). Analiza spomenutih proteina bit će, metodom imunohistokemije, napravljena i na arhivskim uzorcima tumora glave i vrata, kako bi se njihova ispoljenost korelirala s biološkim ponašanjem tumora.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.