Skip to main content

Određivanje ključnih molekula epitelno-mezenhimalne tranzicije kao mogućih ciljeva za terapiju raka jajnika

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jul 10th 2017
End date
Jul 9th 2021
Status
Done
Total cost
1000000 HRK
More information

U najvećem broju slučajeva rak jajnika dijagnosticira se u uznapredovalom stadiju zbog čega je kemoterapija neuspješna. Kod bolesnica koje odgovore uspješno na terapiju čak u 70-80% bolest se ponovo javlja unutar godine dana. Prema tome, razvoj otpornosti na terapiju glavna je prepreka njene uspješnosti. Karboplatina (CBP) je jedan od lijekova prve linije terapije. Proces epitelno-mezenhimalna tranzicija (EMT) korelira s napredovanjem bolesti i metastaziranjem te otpornosti na terapiju. Literaturni podaci opisuju promjene različitih proteina i miRNA u tim procesima. Međutim, još uvijek nije poznato koje od tih molekula su uključene u oba procesa. U okviru naših preliminarnih istraživanja razvili smo nekoliko staničnih linija raka jajnika otpornih na CBP koje su prošle proces EMT, te u jednoj od njih identificirali smanjenu ekspresiju svih članova miRNA-200 obitelji za koje se iz literature zna da reguliraju ekspresiju mnogih proteina u stanici. Budući da se proces EMT i razvoj otpornosti događaju istovremeno naša je hipoteza da postoje ključne molekule koje se uključene u oba procesa te da bi se one mogle koristiti kao ciljne molekule za terapiju. Prvi cilj ovog projekta je u in vitro modelima kulture stanica pronaći ključne molekule (proteine na transkripcijskom i translacijskom nivou i miRNA) odgovorne za EMT i razvoj otpornosti na CBP i njihovu međusobnu povezanost. Uključenost svake od pronađenih molekula utvrdit će se odgovarajućim funkcionalnim testovima. Drugi cilj je utvrditi ekspresijski status pronađenih molekula u uzorcima tkiva bolesnica (normalno vs tumorsko) te korelirati pronađene promjene s odgovorom bolesnica na terapiju. Treći cilj je potvrditi važnost otkrivenih molekula u regulaciji EMT i razvoju otpornosti na CBP u modelu organoida. Ukupni cilj projekta je pronaći ključne molekule odgovorne za EMT i otpornost na CBP, te moguće korištenje tih molekula u liječenju bolesnica oboljelih od raka jajnika.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.