Skip to main content

Razvoj kapilarne mikroprobe za MeV SIMS s primjenom na analizu bioloških materijala

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 15th 2017
End date
May 14th 2020
Status
Done
Total cost
746800 HRK
More information

Određivanje molekularnog sastava na staničnom nivou važno je za razumjevanje biokemijskih procesa unutar stanica a time i za istraživanje nastanka pojedinih bolesti. Jedna od obećavajućih masenih spektrometrija za 2D molekularno mapiranje na staničnom nivou je i MeV SIMS, spektrometrija sekundarnih molekularnih iona pomoću iona MeVskih energija koja je 2013. instalirana na ionskoj mikroprobi akceleratora u Zagrebu. Nedavno je pokazano da je s trenutnim eksperimentalnim postavom moguće postići 2D mapiranje molekula unutar stanice s lateralnom razlučljivošću ispod jednog mikrometra. Ipak, puni potencijal metode moglo bi se ostvariti samo korištenjem najtežih iona (npr I, Au) energija oko 30 MeV-a, što u postojećem MeV SIMS sustavu na ionskoj mikroprobi IRB-a nije moguće zbog ograničenja u potrebnim magnetskim poljima ionsko-optičkih elemenata. Naime od ranije je poznato da prinos sekundarnih molekularnih iona jako ovisi o elektronskoj zaustavnoj moći iona koji se koriste kao pobuda, te je znatno veći ako se koriste teški ioni visokih energija. Visoka vjerojatnost ovih procesa omogućila bi da se umjesto složenog sustava fokusirajućih leća ionski snop kolimira na mikronske dimenzije pomoću staklene kapilare. Nova kapilarna mikroproba za MeV SIMS koja bi u potpunosti bila optimizirana za 2D mapiranje bioloških materijala bi zbog svoje jednostavnosti mogla biti u daleko široj primjeni posebno na akceleratorima koji nemaju složene i skupe sustave za fokusiranje iona. Također, kapilarna mikroproba sa masenim spektrometrom bit će izgrađena na centralnoj eksperimentalnoj liniji 6.0 MV tandem akceleratora IRB-a te bi se tako minimizirale i teškoće zakretanja ionskog snopa u skretnom magnetu. Na taj način dobio bi se uređaj koji bi i po lateralnoj razlučljivosti i po prinosu sekundarnih molekularnih iona bio superioran u odnosu na postojeće slične uređaje za masenu spektrometriju bioloških materijala.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.