Skip to main content

Regulacija endocitoze na velikoj skali pomoću IQGAP proteinima srodnih proteina IqgC i IqgD

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Feb 15th 2021
End date
Feb 14th 2025
Status
Active
Total cost
985000 HRK
More information

Endocitoza na velikoj skali je endocitoza velikih volumena koja je neovisna o klatrinu, a vođena je aktinskim citoskeletom. Pojam skupno opisuje unos čestica ili fagocitozu i neselektivan unos velikih količina tekućine ili makropinocitozu. Za jednostanične organizme poput amebe Dictyostelium endocitoza na velikoj skali je ekskluzivan način hranjenja, dok je za stanice metazoa samo jedan od nekoliko, iako ne preferiran način unosa hranjivih tvari. Međutim, stanice sisavaca koriste obje vrste endocitoze na velikoj skali za druge fiziološke funkcije. Najbolji primjer su stanice imunološkog sustava koje koriste i fagocitozu i makropinocitozu za uklanjanje apoptotskih stanica i patogena iz tkiva te za pretraživanje izvanstanične tekućine na prisutnost stranih antigena. Endocitoza na velikoj skali povezana je i s nekim patološkim stanjima poput neurodegenerativnih bolesti, ateroskleroze i raka. Cilj ovog projekta je istražiti ulogu dva IQGAP proteinima srodna proteina, IqgC i IqgD, u regulaciji endocitoze na velikoj skali u organizmu Dictyostelium, koji je postao vodeći model u istraživanju makropinocitoze. Naši prethodni rezultati identificirali su IqgC kao negativni regulator Ras aktivnosti tijekom endocitoze na velikoj skali u fazama stvaranja endosoma. Međutim, daljnji preliminarni podaci sugeriraju da IqgC ima dodatne uloge tijekom sazrijevanja endosoma, vjerojatno putem drugih interaktora. Naš cilj je razjasniti ove funkcije testiranjem njegovih interakcija s fosfolipidima i određivanjem mehanizma njegove regrutacije na membranu. Drugi dio projekta usredotočit će se na biološke uloge IqgD. Naši preliminarni podaci pokazuju kortikalnu lokalizaciju IqgD, uključujući makropinosome. Ova lokalizacija, uz prisustvo domene koja veže aktin, snažno sugerira mehanističku ulogu IqgD u makropinocitozi putem regulacije aktinskog citoskeleta. Cilj je identificirati izravne interaktore IqgD i odrediti na koji način on regulira endocitozu na velikoj skali.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.