Skip to main content

Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Financier
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Start date
Jul 19th 2016
End date
Jul 19th 2017
Status
Done
Total cost
6000 HRK
More information

Glavni cilj projekta je dizajn i priprava novih fotouklonjivih zaštitnih skupina poboljšanih svojstava te studij mehanizama fotokemijskih reakcija kojima se one uklanjaju. Pripravit će se serija derivata karboksilnih kiselina i alkohola, zaštićenih fotouklonjivim anilninskim skupinama. Očekuje se da će sintetizirani spojevi prilikom ozračivanja reagirati u fotokemijskim reakcijama heterolize, pri čemu će dolaziti do deprotekcije.

Projekt će dovesti do povećanja fundamentalnog znanja o fotoinduciranim heterolizama anilinskih derivata. Nadalje, razvit će se nove klase fotouklonjivih zaštitnih skupina boljih svojstava od do sad opisanih u literaturi. Istraživanja obuhvaćena ovim projektom koristit će se u daljnjem razvoju fotouklonjivih zaštitnih skupina, što je zbog široke mogućnosti njihove primjene vrlo aktualno područje brojnih istraživanja, ne samo u kemiji, već i u biologiji i medicini.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.