Skip to main content

Sto dvadeset i pet milijuna piksela za otkriće vezanja Higgsovog bozona na fermione i novih čestica na Velikom hadronskom sudarivaču

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Jun 12th 2017
End date
Jun 11th 2021
Status
Done
Total cost
979300 HRK
More information

Ulaskom u drugu fazu rada Velikog hadronskog sudarivača čestica (LHC) na CERN-u započelo je još jedno uzbudljivo razdoblje u istraživanju temeljnih gradivnih elemenata tvari. Opažanjem čestice sa svojstvima Higgsovog bozona na LHC-u čini se da je potvrđeno jedno od središnjih predviđanja Standardnog modela (SM) fizike čestica. Međutim, sva svojstva otkrivene čestice tek se trebaju precizno odrediti kako bi se potvrdilo da je ona uistinu Higgsov bozon predviđen Standardnim modelom. Cilj projekta je proučavanje vezanja Higgsovog bozona s fermionima, koja su u SM-u odgovorna za mase kvarkova i leptona. Ova vezanja dopuštaju raspade Higgsovog bozona u fermione. Međutim, takvi raspadi još nisu opaženi. Cilj projekta je opažanje raspada Higgsovog bozona u par b kvarkova te precizno mjerenje učestalosti ovog raspada koristeći sve podatke koji će se prikupiti detektorom CMS u drugoj fazi rada LHC-a. Neopažanje ovog raspada ili odstupanje učestalosti raspada od vrijednosti predviđenih SM-om ukazalo bi na postojanje fizike izvan SM-a što bi bilo od iznimne važnosti. Cilj projekta su i izravne potrage za novim česticama proučavanjem konačnih stanja s b kvarkovima. Projekt također namjerava pridonijeti poboljšanju performansi detektora CMS boljom identifikacijom hadronskih mlazova koji nastaju hadronizacijom b kvarkova (b mlazovi). Unapređenju identifikacije b mlazova (B označavanje) ponajviše će doprinijeti instalacija nadograđenog silicijskog piksel detektora početkom 2017. Jedan od ciljeva projekta je optimizacija performansi identifikacije b mlazova koristeći svojstva nadograđenog detektora, s posebnim naglaskom na označavanje topologija u kojima su se dva vrlo energijska b mlaza spojila u jedan mlaz. To će ovisiti o dobroj integraciji nadograđenog piksel detektora u CMS mjerenja, te projekt također uključuje niz ciljeva vezanih uz poboljšanje performansi piksel detektora i rekonstrukcije događaja.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.