Skip to main content

Strukturna karakterizacija faktora uključenih u popravak unakrsnog vezanja DNA-protein

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Slovenian-Croatian Bilateral Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Oct 15th 2020
End date
Oct 14th 2023
Status
Done
Total cost
1499500 HRK
More information

Unakrsna veza DNK-protein (eng. DNA-protein crosslink; DPC) je DNK lezija sa štetnim učincima na organizam, uključujući pojavu tumora, preuranjeno starenje i neurodegenerativne bolesti. DPC-i se pojavljuju usred nepovratnog kovalentnog vezanja proteina na DNK i kao takvi narušavaju sve DNK transakcije: replikaciju, transkripciju i popravak. Popravak DPC-a (DPCR) je stoga esencijalan stanični put koji se sve do nedavnih otkrića proteaza Wss1 i SPRTN nije smatrao posebnim putom popravka DNK oštećenja. Trenutno se malo zna o molekularnim mehanizmima i strukturama čimbenika uključenih u DPCR. Do danas, strukturne informacije o DPC-ovima i DPCR čimbenicima ograničene su na fragment koji sadrži aktivno mjesto SPRTN proteaze. Podaci na modelu kvasca ukazuju da SPRTN vjerojatno djeluje s ATP-ovisnom segregazom p97 obitelji AAA, još jednim bitnim proteinom povezanim s DPCR-om. Povrh toga, nedavno smo pronašli novu potencijalnu proteazu, ACRC (syn. GCNA), za koju se pokazalo da je povezana s DPCR-om. Trenutno nedostaju strukturni podaci o interakciji SPRTN-a sa DPC supstratima i p97 segregazom, kao i biokemijski i strukturni podaci o ACRC-u. Cilj nam je (1) okarakterizirati SPRTN:p97 kompleks i pretpostavljenu proteazu ACRC in vitro i in vivo, i (2) riješiti strukture humanih kompleksa SPRTN:DPC i SPRTN:p97 kao i strukturu ACRC proteina. Kompleksi SPRTN-a sa modelnim DPC-om i p97-om biti će rekonstituirani in vitro. Za dobivanje struktura visoke razlučivosti koristiti će se state-of-the-art krio-elektronski mikroskop sa faznom pločom i direktnim detektorom elektrona, dok će se za rješavanje strukture ACRC-a koristiti kristalografija zbog male veličine proteina. Predloženo istraživanje otkriti će mehanizme djelovanja DPCR-a na molekularnoj razini te pridonijeti području razvijanja inhibitora p97-a i SPRTN-a u svrhu liječenja raka i modulacije procesa starenja.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.