Skip to main content

Utjecaj majčinog metaboličkog stanja na serotoninski sustav posteljice i neonatusa: od metilacije DNA do funkcije proteina

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Dec 1st 2018
End date
Nov 30th 2022
Status
Done
Total cost
990000 HRK
More information

Serotonin (5HT) je multifunkcionalna signalna molekula, najpoznatija kao neurotransmiter središnjeg živčanog sustava. Osim toga, 5HT igra važne ekstracerebralne uloge, kako u odrasloj dobi tako i tijekom razvoja. Poremećaji 5HT homeostaze povezuju se s mnogim mentalnim zdravstvenim problemima, a pojavljuju se i kao važan čimbenik u pretilosti i dijabetesu. Sve više dokaza sugerira da metilacija DNA modulira ekspresiju 5HT-regulirajućih gena i da može doprinositi serotoninskoj disfunkciji. Metilacija DNA je dinamičan proces osjetljiv na okolinske utjecaje, posebno tijekom ranog razvoja. Naši nedavni rezultati upućuju da je posteljična metilacija DNA gena za 5HT prijenosnik (SLC6A4), glavni regulator 5HT signalizacije, osjetljiva na majčine metaboličke nepravilnosti povezane s gestacijskim dijabetes melitusom (GDM). Ovaj projekt usmjeren je na daljnje razumijevanje utjecaja majčinog metaboličkog stanja u trudnoći na 5HT sustav posteljice i novorođenčeta. Korištenjem tkiva posteljice i primarnih stanice posteljice dobivenih iz klinički dobro definiranih zdravih i GDM trudnoća, istražit ćemo odnos majčine gestacijske glikemije i predgestacijskog indeksa tjelesne mase (pITM) s posteljičnom metilacijom i ekspresijom gena SLC6A4 i gena za 5HT receptor tipa 2A (HTR2A). Nadalje, studijama in vitro na humanim primarnim trofoblastima istražit ćemo kako izloženost glukozi utječe na metilaciju DNA i ekspresiju gena SLC6A4 te na funkciju odgovarajućeg genskog produkta (aktivnost unosa serotonina). Konačno, istražit ćemo odnos majčine glikemije i pITM s 5HT sustavom novorođenčeta, mjerenjem serotoninskih biokemijskih parametara (razina 5HT, aktivnost 5HT prijenosnika, agregacija trombocita) i metilacije DNA 5HT-regulirajućih gena u krvi iz pupkovine.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.