Skip to main content
Category
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Start date
Jan 1st 2011
End date
Dec 31st 2012
Status
Done

Jedan dio ovog predloženog projekta odnosi se na određivanje profila 14C i 137Cs u recentnim jezerskim sedimentima s područja Plitvičkih jezera u Hrvatskoj. Usporedbom profila izotopa 14C i 137Cs u jezerskim karbonatnim sedimentima moguće je odrediti kašnjenje 14C povišenja u odnosu na atmosferski "bomb peak" (važno za znanstveno proučavanje prirodnog ciklusa ugljika), te brzinu sedimentacije recentnog sedimenta (važno za praćenje promjena u ekološkom sustavu Plitvičkih jezera i za procjene ekološke ugroženosti jezerskih sustava).

Drugi dio ovog projekta odnosi se na praćenje 14C aktivnosti u okolišu (atmosferi i biosferi). Takav monitoring pomaže nam da: 1) pratimo globalnu 14C aktivnost, i 2) uočimo lokalna odstupanja uslijed intenzivnog korištenja fosilnih goriva (koja ne sadrže 14C) ili uslijed ispuštanja efluenata iz nuklearnih postrojenja/elektrana. Cilj ovog dijela projekta je uvođenje 14C metode na PMF-u u Novom Sadu za praćenje 14C u okolišu, harmonizacija metoda pripreme uzoraka i mjernih procedura, te međulaboratorijska interkomparacija.

Laboratory for Low-level Radioactivities

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.