Skip to main content

Laboratory for advanced genomics

Nakon ATP-a, SAM (S-Adenozilmetionin) najzastupljeniji enzimski supstrat u prirodi. Transmetilacijske reakcije u stanici ovise uglavnom o SAM-u te raznim metiltransferazama, a poremećaji sustava metilacija uzrokom su mnogih, pa i vrlo čestih bolesti. Nova ljudska bolest, nedostatak Adenozilhomocistein hidrolaze (SAHH), otkrivena u Hrvatskoj, predstavlja težak metilacijski poremećaj sa potencijalno smrtnim ishodom. Grupa za Translacijsku Medicinu koristi bolest nedostatka SAHH kao modelni sistem za proučavanje dinamičnih procesa u ljudskom epigenomu, t.j. istraživanje metilacija DNA i proteina u zdravlju i bolesti.

Laboratory for advanced genomics

S-adenozilhomocistein hidrolaza (SAHH) je enzim odgovoran za održavanje dovoljnog metilacijskog kapaciteta stanice, a nedostatna aktivnost ovog enzima kao nasljedno metaboličko oboljenje po prvi puta u svijetu opisano je u sklopu istraživanja Grupe za translacijsku medicinu na Institutu 'Ruđer Bošković'. Uz ostala istraživanja staničnih metilacija, ovi rezultati svrstavaju naš laboratorij među prve u svijetu koristeći opisano oboljenje kao modelni sustav u izučavanju metilacijskih procesa i njihove veze s bolestima čovjeka

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.