Skip to main content

Fotokemija: Reakcijski mehanizmi i primjene u organskoj sintezi i biologiji

Principal investigator

Category
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Project code
HRZZ-IP-2019-04-8008
Finance value
996.999,00
HRK
Start date
Jan 15th 2020
End date
Jan 14th 2024
Status
Active
Browse all informations
Fotokemija: Reakcijski mehanizmi i primjene u organskoj sintezi i biologiji
A
A
A

Fotokemija je važno multidisciplinarno znanstveno područje zbog brojnih razvijenih primjena u suvremenim tehnologijama. Predloženi projekt usmjeren je na proučavanje nekoliko temeljnih fotokemijskih reakcija, kao i na pronalaženje primjene tih reakcija u organskoj sintezi i biologiji. Rad će obuhvatiti tri istraživačke teme: 1) prijenos protona u pobuđenom stanju s dušikovog atoma kao kiselog centra, 2) fotoheterolizu različitih anilinskih derivata za razvoj novih fotouklonjivih zaštitnih skupina u organskoj kemiji (fotocages) i 3) razvoj novih foto-tretmana raka, što će uključiti istraživanje nekoliko klasa molekula: karbazola, oligopeptida i BODIPY derivata. Istraživanje se sastoji od četiri radna paketa: A) sinteza novih molekula prekursora, B) ispitivanje fotokemijske reaktivnosti tih molekula i pronalaženje primjene fotokemijskih reakcija u organskoj sintezi, C) istraživanje mehanizama fotokemijskih reakcija spektroskopskim tehnikama i računima, te D) ispitivanje biološke aktivnosti. Predloženi projekt predstavlja prije svega temeljno istraživanje u području organske kemije. Očekuje se da će istraživačke aktivnosti dovesti do otkrića koja će povećati temeljna znanja u organskoj kemiji, fotokemiji, supramolekularnoj i medicinskoj kemiji. Osim temeljnog karaktera predloženih istraživanja, tražit ćemo primjene i unaprijediti stanje tehnike u otkrivanju novih lijekova koji se mogu aktivirati svjetlom. Očekuje se da će PhotoApp tim pronaći brojne lead molekule s antiproliferativnim djelovanjem, pružajući mogućnosti za daljnja istraživanja i potencijalni razvoj novih metodologija za liječenje raka uz minimalne nuspojave, što potencijalno utječe na dobrobit društva u cjelini.

Other associates

dr.sc. Marija Alešković

dr.sc. Margareta Sohora

mag.appl.chem. Antonija Husak

Prof.dr.sc. Irena Škorić

Doc.dr.sc. Dragana Vuk

prof.dr.sc. Branka Mihaljević

dr.sc. Lidija Uzelac

mag.chem. Katarina Zlatić

This site uses cookies.

Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used.

For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.