Skip to main content

Bioraznolikost i biotehnološka karakterizacija bakterija Jadranskog mora

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Installation Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
May 1st 2011
End date
Jan 5th 2014
Status
Done
Total cost
760783 HRK
More information

More predstavlja vrlo složen ekosustav u kojem mikroorganizmi igraju važnu ulogu u biogeokemijskim procesima i u kruženju tvari. U morskom ekosustavu žive predstavnici svih skupina mikroorganizama, uključujući viruse, autotrofne i heterotrofne prokariote (bakterije i cijanobakterije), te autotrofne i heterotrofne eukariote (alge, fagotrofne protiste, filamentozne gljive i kvasce). Bakterije predstavljaju uz viruse najbrojniju i najznačajniji mikrobnu grupu. Radi utvrđivanja uloge bakterija u morskoj biogeokemiji nužno je poznavanje njihove taksonomije te njihove vremenske i prostorne rasprostranjenosti. Metodama klasične mikrobiologije (uzgoj na hranjivim podlogama) dobiva se uglavnom djelomični uvid u realnu sliku u tom složenom sustavu. U posljednjih 20-tak godina, razvoj molekularne mikrobiologije, naročito metoda koje su neovisne o uzgojivosti te epifluorescentne mikroskopije, u mnogočemu je pomogao razjašnjavanju njihove uloge. Mnoge se nove vrste i dalje opisuju i neočekivana fiziološka i biokemijska svojstva se utvrđuju. Obzirom na sve veću raspoloživost potpunih sekvenca genoma različitih vrsta bakterija izoliranih iz morske okoline i dostupnost novih tehnologija za globalnu analizu genoma, transkriptoma i proteoma otvorene su nove mogućnosti u istraživanju složenih sustava kao što je more. Jadransko more predstavlja jedno od najočuvanijih bioloških rezervata na Sredozemlju, ali još uvijek je njegova mikrobna raznolikost neotkrivena. Tijekom predloženog projekta utvrditi će se vremenska i prostorna distribucija bakterija u Jadranu te njihovu uloga u geokemijskim procesima. S druge strane želimo proučiti genetičke osnove koji uvjetuju adaptivne razlike pojedinih vrsta bakterija u toj sredini. Radi postizanja ovog cilja primjeniti će se nove tehnologije analize metagenoma i metatranskriptoma. Ciljevi su nam također utvrditi moguću biotehnološku primjenu izoliranih bakterija i stvaranje zbirke koja je osnova za poznavanje i očuvanje mikrobne raznolikosti Jadranskog mora.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.