Skip to main content

Inteligentni računalni procesi za predikciju, otkrivanje i razumijevanje u genomici i farmakogenomici

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Programme Research Cooperability
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Nov 1st 2019
End date
Apr 30th 2023
Status
Done
Total cost
1566600 HRK
More information

Inteligentni računalni procesi za predikciju, otkrivanje i razumijevanje u genomici i farmakogenomiciAlgoritmi iz područja dubokog učenja i učenja reprezentacija iz podataka postali su standard za prediktivne modele bazirane na multimodalnim podatacima. No njihova prediktivna moć praćena je velikom kompleksnošću modela i reprezentacija, a time i gubitkom interpretabilnosti. Za većinu istraživačkih problema u bioznanostima interpretabilnost model jednako je važna kao i prediktivna moć.Cilj ovog projekta je premostiti jaz između prediktivne moći i interpretabilnosti odnosno razumijevanja. Projekt će kombininrati istraživanja novih računalnih procesa za razvoj kompleksnih dubokih mreža iz multi-modalnih podataka za prediktivne modele, sa proširenjima i razvojem novih algoritama za alternativnog opisivanje podataka. Novo razvijene funkcionalnosti omogućit će učinkovito multi-modalno rudarenje podataka i otkrivanje interpretabilnih asocijacija iz podataka, kao i interpretaciju složenih dubokih modela odnosno reprezentacija. Novo razvijeni računalni procesi će se primijeniti u okviru tri složena problema u označavanju i predviđanju iz genomike i farmakogenomike. Projekt će imati impakt na istraživanja u računarstvu, računalnoj biologiji, genomici i preciznoj medicini. Imat će važan impakt i na karijere mladih znanstvenika koji će se educirati kroz istraživanja u interdisciplinarnom okruženju, kao i na ukupnu vidljivost istraživačke skupine, te sposobnosti za dobivanje kompetitivnih projekata na međunarodnoj razini.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.