Skip to main content

Svjetlo na molekulama: istraživanje spregnute elektronske i nuklearne dinamike

Principal investigator

Project type
Znanstveno-istraživački projekti
Programme
Research Projects
Financier
Croatian Science Foundation
Start date
Mar 15th 2017
End date
Mar 14th 2021
Status
Done
Total cost
985000 HRK
More information

Mogućnost praćenja elektronskih i strukturnih transformacija kroz koje molekulski sustav prolazi nakon apsorpcije svjetla je dugo sanjani san. Njegovo je ostvarenje moguće samo kombinacijom teorijskih i eksperimentalnih istraživanja. Nove spektroskopijske tehnike temeljene na interakciji s visokofrekventnim zračenjem dopuštaju istraživanje molekulske strukturne dinamike na dosad neviđenoj razini detaljnosti. Posebno se vremenski razlučena fotoelektronska spektroskopija (TRPES) etablirala kao vodeća tehnika u tom polju. Međutim, interpretacija TRPES eksperimenata zahtijeva naprednu razinu teorije. Teorijske metode za računanje TRPES opservabli moraju biti dovoljno točne da se može uspostaviti izravna veza između strukture molekule i eksperimentalne opservable. One također moraju biti efikasne, jer simulacija vremenski razlučenih eksperimenata zahtijeva račune za stotine ili čak za tisuće molekulskih gemoetrija. Ciljevi ovog projekta su (i) poboljšanje numeričke efikasnosti računanja fotoionizacijskih opservabli. Naš cilj je učiniti vrijeme potrebno za računanje vrlo točnih udarnih presjeka i parametara asimetrije usporedivim s vremenom računanja dinamike u pobuđenim stanjima.; (ii) razvoj metoda za pouzdanije simulacije nedijabatske molekulske dinamike. To se prvenstveno odnosi na uključivanje u simulacije nuklearnih kvantnih efekata. Relaksacija pobuđenih stanja u biomolekulama često odvija eliminacijom vodika kojeg simulacije neadijabatske dinamike često “ne vide” . (iii) poboljšanje numeričke efikasnost simulacija neadijabatske molekulske dinamike prijenosom dijela računa na grafičke procesore (GPU). To će nam omogućiti istraživanje dinamike složenih struktura kao što su hidratirane nukleobaze, vertikalno i horizontalno povezane DNA baze. Mišljenja smo da uz korištenje naprednih algoritamskih tehnika ostvarenje sna i nije tako daleko.

This site uses cookies.. Some of these cookies are essential, while others help us improve your experience by providing insights into how the site is being used. For more detailed information on the cookies we use, please check our Privacy Policy.

Customise settings
  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.