LESB

Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Problematika rada Laboratorija za ekologiju i sistematiku bentosa (LESB) obuhvaća temeljna i primjenjena istraživanja s područja biologije i ekologije mora. Istraživanja se odnose na sistematiku i ekologiju bentoskih organizama (makrofitobentos, meiofauna, makrofauna) i zajednica te  bioraznolikost bentosa Jadranskog mora.

Voditelj laboratorija

dr.sc. Ana Travizi

+385 52 804 769
Fax: +385 52 804 780
left right

Misija i vizija Laboratorija za ekologiju i sistematiku bentosa (LESB)

 • Znanstveni  doprinos  poznavanju taksonomije i ekologije  BENTOSKE FLORE i  FAUNE 
 • Doprinos poznavanju  strukture,  funkcije,  prostorne raspodjele, prostorno-vremenske dinamike i BIORAZNOLIKOSTI BENTOSKIH ZAJEDNICA
 • Ostvarenje  temeljnih  znanstvenih preduvjeta  za   istraživanje   BIORAZNOLIKOSTI Jadranskog mora:  INVENTARIZACIJA i KARTIRANJE   bentoskih vrsta,  zajednica i staništa; ažuriranje, unapređenje, revizija  i dopuna   TAKSONOMSKE  LISTE  JADRANSKIH BESKRALJEŠNJKA
 • Ostvarenje   znanstvenih preduvjeta  za  TAKSONOMSKA i EKOLOŠKA  istraživanja, te istraživanja BIORAZNOLIKOSTI: taksonomske  ekspertize; održavanje, revizija i ažuriranje  povjesne/aktualne ZBIRKE BENTOSKIH BESKRALJEŠNJAKA  JADRANSKOG MORA CIM-a Rovinj
 • Istraživanja usmjerena  ka boljem razumijevanju  dugoročnih promjena bentoskih zajednica, te općenito, dugoročnih i aktualnih promjena u ekosustavu Jadranskog mora (ekosustavni pristup)
 • Detekcija i kvantifikacija prirodnih i antropogenih utjecaja na bentos Jadranskog mora
 • Osiguravanje znanstvene podloge za  PROCJENU KVALITETE  MORSKOG OKOLIŠA  te  NACIONALNU IMPLEMENTACIJU NATURE  2000 i DIREKTIVA  EUROPSKE UNIJE  (Okvirna Direktiva o Vodama, Direktiva o Staništima, Okvirna Direktiva o Morskoj Strategiji)

Temeljna i primijenjena istraživanja:

 • Sistematika, ekologija i biogeografija  makrofitobentosa (alge i morske cvjetnice) te  važnijih predstavnika bentoske meiofaune (Nematoda) i makrofaune (Gastropoda,  Bivalvia, Polychaeta)
 • Struktura i dinamika bentoskih zajednica priobalnog područja i otvorenih voda s posebnim osvrtom na osjetljiva ugrožena i zaštićena  područja Jadranskog mora.
 • Bioraznolikost bentoskih zajednica i bentoskih staništa Jadranskog mora.
 • Utjecaj prirodnih ekoloških faktora (salinitet, temperatura, kisik, granulometrijski sastav itip sedimenta...) na bentoske zajednice Jadranskog mora.
 • Utjecaj antropogenih faktora  (eutrofikacija, marikultura, urbana i industrijska onečišćenja,gradnja   priobalne infrastrukture, pomorski   promet, eksploatacija plina, degradacija hridinastog i sedimentnog dna  primjenom  invazivnih alata i postupaka, fragmentacija i destrukcija staništa
Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji

Bioraznolikost bentoskih zajednica u Jadranu:prirodni i antropogeni utjecaji

Glavni istraživač / voditelj: Ana Travizi

Jedan od prioritetnih zadataka na svim razinama, od lokalne i nacionalne preko regionalne do globalne je istraživanje bioraznolikosti bentoskih zajednica kao najboljeg pokazatelja stanja očuvanosti okoliša i najpouzdanijeg indikatora negativnih promjena uzrokovanih prirodnim i antropogenim čimbenicima.

više »

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.