Prijeđite na glavni sadržaj

Pravo na pristup informacijama

Kontakt

sluzbenikzainformiranje@irb.hr

Službenik za informiranje

Petar Mustać

P

M

Voditelj odsjeka
Tel:
+385 1 457 1260
Interni broj:
1945

Zamjenica službenika za informiranje

Sanja Jurković

S

J

Diplomirani knjižničar
Tel:
38514561043
Interni broj:
1243

Odluka o imenovanju

Što je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija?

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Obrazac zahtjeva možete pronaći niže ili kliknite na Obrazac 2

Ukoliko je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom na pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Naknada za pristup informacijama

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate propisuje Povjerenik za informiranje.

Relevantni zakoni za ostvarivanje prava

Relevantni dokumenti za ostvarivanje prava

Dostupni su u kategoriji dokumenti.

Ponovna uporaba podataka i otvoreni podaci

Ponovna uporaba informacija jest pravo korisnika omogućeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2013 i dodatno ojačano Izmjenama Zakona iz 2015, temeljem preuzimanja Direktive o ponovnoj uporabi informacija EU. Radi se o informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a koje su kao registri, baze, evidencije ili druge vrste informacija pogodne za ponovnu uporabu, na način da se računalno mogu iskoristiti u svrhu izrade aplikacija. Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci, kao na internetu objavljeni podaci slobodni za besplatnu uporabu svima, pokretači su digitalnog europskog tržišta.

Više informacija dostupno je ovdje

Otvorena dozvola

Informacije za ponovnu uporabu objavljene od strane IRB-a dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu.

Usprkos zakonskoj obvezi omogućavanja ponovne uporabe i otvaranja podataka u skladu  načelom maksimalne otvorenosti, treba uzeti u obzir da sve informacije ne mogu i ne trebaju biti dostupne korisnicima za ponovnu uporabu jer ograničenje njihova pristupa nalazi utemeljenje u zaštiti određenih legitimnih interesa, prije svega zaštite osobnih podataka i privatnosti, ali i drugih razloga (nacionalna sigurnost, intelektualno vlasništvo i sl.).

Informacije za ponovnu uporabu objavljene od strane IRB-a dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu, a u skladu s člancima 15. i 30. ZPPI-a, kao i svim ostalim relevantnim zakonskim propisima. 

Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) u članku 30. propisuje široki raspon zakonskih ograničenja koja tijela javne vlasti mogu primijeniti kada u pojedinim konkretnom slučaj rješavaju o podnesenom zahtjevu za ponovnu uporabu informacija. Isto tako, ta ograničenja vrijede kada se radi o objavi podataka za ponovnu uporabu.

Svi zakonski razlozi koji su propisani za ograničenje prava na pristup informacijama su ujedno i razlozi za uskratu informacija za ponovnu uporabu u skladu s člankom 15. ZPPI-a.

Za više informacija konzultirati: 

Izvješća

Arhiva izvješća

Pravo na pristup informacijama

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.