Misija i vizija

Misija

Misija Instituta Ruđer Bošković (IRB) jest stjecanje novih znanja kojima se pridonosi razvoju Republike Hrvatske (RH) u društvo temeljeno na znanju. 

Pod temeljnim znanstvenim istraživanjima podrazumijevamo istraživanja koja predlažu znanstvenici (eng. knowledge driven research), dok pod usmjerenim istraživanjima podrazumijevamo istraživački rad na ciljanim projektima (eng. targeted basic research).

Primarna zadaća IRB-a je obavljanje vrhunskih temeljnih istraživanja s osobitim naglaskom na složene interdisciplinarne programe. Vrhunska temeljna istraživanja preduvjet su ispunjenja ostalih zadaća koje IRB preuzima u razvoju RH. Pored temeljnih istraživanja to su: razvoj inovativnih istraživanja, sudjelovanje u visokom obrazovanju, prijenos znanja u gospodarstvo s ciljem razvoja novih visoko-tehnologijskih proizvoda te jačanje društvene svijesti o važnosti i nužnosti znanja i znanosti u modernom društvu. IRB ove zadaće obavlja u suradnji sa sveučilištima, znanstvenim institutima i ostalim srodnim institucijama u RH i inozemstvu.

Vizija

IRB vidimo kao vrhunsku istraživačku ustanovu koja će u sljedećih 5-10 godina ostati vodeći nacionalni, te postati vodeći regionalni i europski prepoznatljiv centar izvrsnosti u istraživanjima i poslijediplomskom (doktorskom) obrazovanju u temeljnim prirodnim znanostima i srodnim znanstvenim područjima iz djelokruga rada Instituta. 

Institut misiju ostvaruje:

  • svjetski relevantnim temeljnim znanstvenim istraživanjima;
  • usmjerenim istraživanjima od strateške nacionalne važnosti;
  • sudjelovanjem u visokom obrazovanju;
  • te prijenosom znanja u druga područja javnog i gospodarskog života.

Ovisno o složenosti zadataka i vremenu nužnom za ispunjenje pojedinih strateških ciljeva detaljno, ova opća vizija oslanja se na nekoliko ključnih ciljeva koje IRB planira ostvariti u narednom kratkoročnom (2010.-2015.), odnosno srednjoročnom (2010.-2020.) razdoblju: 

IRB će postati multidisciplinarna zajednica znanstvenih instituta usmjerenih vrhunskim međunarodno konkurentnim istraživanjima. Instituti u sastavu IRB-a temeljit će se na složenim istraživačkim programima, sustavnoj međunarodnoj evaluaciji te visokoj razini autonomije i odgovornosti direktora instituta i programa; 

Na nacionalnoj razini IRB će ojačati poziciju vodećeg znanstvenoistraživačkog centra, osiguravajući u sinergiji s ostalim srodnim znanstvenim institucijama (sveučilištima i institutima) visoku kvalitetu znanstvenog rada u prirodnim i srodnim znanostima u RH;

Na nacionalnoj razini IRB će biti ustanova otvorenog tipa: oprema i znanstvena infrastruktura instituta bit će dostupna i znanstvenicima sa svih ostalih javnih znanstvenih institucija u RH koji će u suradnji sa znanstvenicima IRB-a osigurati maksimalnu iskoristivost opreme za međunarodno konkurentan znanstveni rad;

Na međunarodnoj razini IRB će postati vodeća regionalna istraživačka ustanova koja će svoju kvalitetu i međunarodnu prepoznatljivost potvrđivati i unapređivati institucionalnom i projektnom partnerskom suradnjom s vodećim inozemnim ustanovama i istraživačima;

IRB će poboljšati kvalitetu istraživačkog kadra osobito vodeći računa o novim istraživačima koji će se u razdoblju provedbe Strategije zapošljavati na Institutu. Međunarodno iskustvo i mobilnost istraživača, osobito doktorskih studenata i postdoktoranata, te uspostava odgovarajućeg  sustava zapošljavanja i napredovanja  najboljih mlađih znanstvenika (ekvivalenata tzv. tenure track i start-up package koncepta) bit će pri tome ključne poluge razvoja, a IRB će postati poželjnija i atraktivnija ustanova za zapošljavanje talentiranih mlađih znanstvenika, kako povratnika iz inozemstva, tako i inozemnih istraživača; 

IRB će postati nacionalni i regionalni centar za poslijediplomsko obrazovanje iz pojedinih smjerova znanstvene djelatnosti  Instituta. Kadrovski i infrastrukturni resursi Instituta bit će usmjereni na osnivanje međunarodnih doktorskih studija na engleskom jeziku, uz vodeću ulogu znanstvenika IRB-a, ali i suradnju s kolegama s domaćih i inozemnih sveučilišta i znanstvenih instituta. Pored vlastitih studija, IRB će sudjelovati kao ravnopravan partner sveučilištima u RH i inozemstvu na zajedničkim dodiplomskim i doktorskim studijima;

IRB će biti ustanova koja će intenzivirati suradnju s gospodarstvom. Pri tome će IRB poticati i podupirati transfer znanja, inovacija i tehnologija te komercijalizaciju rezultata vrhunskih istraživanja, štiteći pri tome intelektualno vlasništvo Instituta;

IRB će postati ustanova s kvalitetnom administrativnom podrškom istraživačkim programima i jasno razrađenim  i informatiziranim administrativnim procedurama; 

IRB će na nacionalnoj razini preuzeti važnu ulogu u popularizaciji znanosti i jačanju svijesti o važnosti znanja i znanstvenih istraživanja za razvoj društva.

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.