Prijeđite na glavni sadržaj

Administrativne, stručne i tehničke službe

Ured ravnatelja

Ured ravnatelja je ustrojstvena jedinica Instituta u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i koordinacijski poslovi vezani uz aktivnosti iz djelokruga ravnatelja, poslovi odnosa s javnošću te promidžbe, poslovi vezani uz organizaciju znanstvenih i stručnih skupova, javnih događanja i protokol te poslovi financijskog upravljanja i kontrole.

Voditelj: Ana Marija Horvatin

Odjel za nabavu

Odjel za nabavu obavlja poslove javne i jednostavne nabave robe, usluga i radova za potrebe Instituta, poslove uvoza i izvoza te druge poslove iz svog djelokruga.

Voditelj: univ.spec.pol. Anita Nekić Graovac

Odjel za projekte i transfer znanja

Odjel za projekte i transfer znanja obavlja poslove vezane za pripremu, provedbu i praćenje projekata, poslove vezane za intelektualno vlasništvo Instituta i prijenos znanja te druge poslove iz svog djelokruga.

Voditelj: Marijana Klasnić Kožar

Odjel za računovodstvo i financije

Odjel za računovodstvo i financije obavlja računovodstveno-financijske poslove.

Voditelj: Snježana Bebić

Odjel za ljudske potencijale

Odjel za ljudske potencijale obavlja poslove u vezi s radnim odnosom, administrativne poslove vezane uz provedbu izbora u zvanja i administrativne poslove vezane uz pripremu i održavanje sjednica Znanstvenog vijeća.

Voditelj: Mirna Benat

Odjel za opće i pravne poslove

Odjel za pravne poslove obavlja poslove izrade nacrta prijedloga općih akata Instituta, poslove praćenja i primjene zakona, drugih propisa i općih akata Instituta, sve pravne poslove vezane uz postupke koji se vode pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima u kojima je stranka Institut.

Voditelj: Lada Uzorinac

Tehničke službe

U Tehničkim službama obavljaju se poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture, objekata i prostora Instituta, poslovi održavanja čistoće prostorija i okoliša, poslovi vezani uz investicijsku izgradnju te drugi pomoćni poslovi.

Voditelj: Gordana Raguž

Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od zračenja

Odjel zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite od zračenja obavlja poslove vezane uz zaštitu na radu, zaštitu od požara i tehničku zaštitu objekata, poslove radiološke sigurnosti, provodi edukacije te obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Voditelj: dr.sc. Robert Bernat

Odjel za informatičku podršku

Odjel za informatiku i računarstvo obavlja poslove vezane uz razvoj, održavanje, uspostavljanje i unapređivanje zajedničke računalne i komunikacijske opreme.

Voditelj: Zvonimir Mihaljek

Samostalni Odsjek za sigurnost i zaštitu, skladištenje i prijevoz

Odsjek za sigurnost i zaštitu, skladištenje i prijevoz obavlja poslove vezane uz sigurnost i obranu, poslove tehničke zaštite osoba i imovine instituta, provodi nadzor nad ulaskom u Institut, obavlja poslove zaprimanja i izdavanja robe u skladištu, skladištenja i dostave kemikalija u krugu Instituta, poslove prijevoza osoba i stvari te druge poslove iz svog djelokruga.

Voditelj: Jurica Vlašić

Odjel za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Odjel za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete obavlja poslove sustava unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Institutu, u skladu s posebnim pravilnikom.

Voditelj: Matea Zubčić Ricov

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.