Prijeđite na glavni sadržaj

Zavod za istraživanje mora i okoliša

Zavod je centar izvrsnosti u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima sustava, procesa i stanja u okolišu. Svrha naših istraživanja je doprinijeti optimalnom upravljanju okoliša za napredak naše zemlje i svijeta.

ZIMO

Predstojnica

Tajništvo

Zavod za istraživanje mora i okoliša, sa preko 100 zaposlenika organiziranih u 12 laboratorija smještenih u Zagrebu i istraživačkoj postaji Martinska, blizu Šibenika. ZIMO je najveći multidisciplinarni Zavod Instituta Ruđer Bošković.

Strateški pravci istraživanja ZIMO obuhvaćaju more, prijelazne i slatke vode, kopnene sustave i atmosferu koji se razvijaju poticanjem novih interdisciplinarnih istraživačkih pravaca. Multidisciplinarna istraživanja fokusirana su na biogeokemijske procese u prirodnim sustavima, analitiku anorganskih i organskih spojeva u vodenim sustavima, razvoj bioloških indikatora za procjenu zagađenja, ekotoksikologiju, mikrobiologiju, geokemiju mora i okoliša, biofiziku mora na nano i mikro skali, satelitsku oceanografiju i fiziku mora, radioekologiju okoliša, okolišno modeliranje i informatiku, istraživanja bioraznolikosti, staništa vodenih organizama (ribe, školjkaši) i njihovu patologiju.

ZIMO ima organiziranu suradnju s Centrom za istraživanje mora u Rovinju i Institutom za oceanografiju i ribarstvo u okviru Referentnog Centra za More koji je konzorcij Instituta za oceanografiju i ribarstvo i IRB, s Centrom za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić pri Ministarstvu unutarnjih poslova, s Hrvatskim vodama i brojnim Javnim ustanovama zaštićenih područja.

Posebno su istaknute aktivnosti vezane za akreditacije i aktivnosti Referentnog centra za more:

•             sustavno praćenje prioritetnih opasnih tvari u svrhu procjene Dobrog Stanja ekosustava Jadranskog mora (DSO) (vode, sedimenata i biote) (zdravlja i kvaliteta života) (Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prirode i energetike  o ispunjenju posebnih uvjeta (vrijedi do 20. veljače 2028. godine) kojim imamo ovlaštenje za praćenje stanja podzemnih, površinksih  i otpadnih voda, sedimenata i biote);

•             sustavno praćenje otopljenog, partikulatnog i ukupnog organskog ugljika u prijelaznim i površinskim vodama, sedimentu i otpadnim vodama (akreditirana metoda ISO 17025, 2017);

•             radiološki monitoring – Laboratorij za radioekologiju je Nacionalni Laboratorij za radioaktivnost i akreditiran je u skladu s ISO 17025 (2007) za mjerenje prirodne i umjetne radioaktivnosti (zdravlje i kvaliteta života)

Laboratoriji (12)

Laboratorij za biogeokemiju mora i atmosfere

Voditelj: dr.sc. Blaženka Gašparović

Laboratorij za biološke učinke metala

Voditelj: dr.sc. Zrinka Dragun

Laboratorij za biološku raznolikost

Voditelj: dr.sc. Armin Mešić

Laboratorij za fizičku kemiju tragova

Voditelj: dr.sc. Marina Mlakar

Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava

Voditelj laboratorija dr.sc. Irena Ciglenečki-Jušić

Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša

Voditelj: dr.sc. Tin Klanjšček

Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju

Voditelj: dr.sc. Tvrtko Smital

Laboratorij za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju

Voditelj: dr.sc. Nikolina Udiković Kolić

Laboratorij za radioekologiju

Voditelj: dr.sc. Željko Grahek

Projekti (99)

Anhijlina špilja Čapljina

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Anhijlina špilja Vodena Jama

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

AqADAPT - Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama

Glavni istraživač: dr.sc. Tin Klanjšček

Dnevna dinamika na međufaznom području more-atmosfera (INSIST)

Glavni istraživač: dr.sc. Sanja Frka Milosavljević

Finfish mariculture dynamic energy budget model (FiMDEB)

Glavni istraživač: dr.sc. Tin Klanjšček

Fiziološke prilagodbe riba promjenjivoj klimi

Glavni istraživač: dr.sc. Nina Marn

Geokemija ekotoksičnih metala na području NP " Krka "

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Hidrogeološka istraživanja gornjeg toka rijeke Kupe i njezinih pritoka

Glavni istraživač: dr.sc. Stanislav Frančišković-Bilinski

HRZZ: Životne strategije fitoplanktona u sjevernom Jadranu,

Glavni istraživač: dr.sc. Martin Andreas Pfannkuchen

Informacijski sustavi o kakvoći okoliša i procjeni okolišnog rizika

Glavni istraživač: dr.sc. Jadranka Pečar Ilić

InnovaMare

Glavni istraživač: dr.sc. Marina Mlakar

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima

Glavni istraživač: dr.sc. Nadica Ivošević DeNardis

Praćenja stanja okoliša na ribogojilištu RibarstvoF, Cres

Glavni istraživač: dr.sc. Neven Cukrov

Priroda organske tvari i interakcija s mikrokonstituentima i površinama u okolišu

Glavni istraživač: dr.sc. Irena Ciglenečki-Jušić

Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirode

Glavni istraživač: dr.sc. Jadranka Pečar Ilić

Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac

Glavni istraživač: dr.sc. Vlatka Filipović Marijić

Sensors based on biomembranes for the detection of toxins and pollutants

Glavni istraživač: dr.sc. Blaženka Gašparović

Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima

Glavni istraživač: dr.sc. Marijana Erk

The Sulphur and Carbon Dynamics in the Sea- and Fresh-water Environment“(SPHERE)

Glavni istraživač: dr.sc. Irena Ciglenečki-Jušić

Zaposlenici (117)

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.