SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI

 SVEOBUHVATNA PROCJENA PONAŠANJA I SUDBINE FARMACEUTSKI AKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU: MAKROLIDNI ANTIBIOTICI I OPIOIDNI ANALGETICI
Datum početka projekta
01.09.2015.
Datum kraja projekta
28.02.2019.
Status
Aktivan
Kategorija projekta
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Ugovoreni iznos financiranja
859,000.00 HRK HRK
Šifra projekta
IP-2014-09-7031

Vodeni ekosustavi izloženi su rastućim pritiscima iz antropogenih izvora koji u njih ispuštaju velik broj različitih štetnih organskih zagađivala, uključujući i brojne farmaceutske spojeve. Većina studija farmaceutskih spojeva u okolišu usmjerena je na određivanje roditeljskih spojeva i uključuje samo jedan odjeljak okoliša. Takav pojednostavljeni pristup često podcjenjuje ekotoksikološku važnost neke farmaceutske skupine, bilo da se zanemaruje doprinos transformacijskih produkata (TP) ili tako da se previde neki kritični mehanizmi koji dovode do povećane opasnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. Nasuprot tome, ovaj projekt ima za cilj ukazati na važnost sveobuhvatne evaluacije zagađivala voda na temelju istraživanja dviju skupina farmaceutskih spojeva, makrolidnih antibiotika (MA) i opioidnih analgetika (OA), pri čemu će biti uključeni njihovi glavni transformacijski produkti te će biti istražena uloga raspodjelnih procesa u procjeni izloženosti tim spojevima. Plan projekta predviđa razvoj visoko-specifičnih metoda za kvantitativno simultano određivanje ciljnih skupina spojeva i njihovih poznatih TP upotrebom tekućinske kromatografije povezane s tandemnom spektrometrijom masa(LC/MS/MS), dok će nepoznati TP biti identificirani upotrebom LC spregnute sa spektrometrijom masa visokog razlučivanja na temelju vremena leta (MS/TOF). Transformacijski procesi MA i OA bit će sustavno istraženi u kontroliranim laboratorijskim uvjetima, s posebnim naglaskom na biološku transformaciju i ozoniranje. Biotransformacija će biti provedena s dobro karakteriziranim mješovitim mikrobnim kulturama izoliranim iz uzoraka s kronično zagađenih staništa. Istraživanje transformacijskih procesa obuhvatit će određivanje kinetike roditeljskih spojeva kao i identifikaciju transformacijskih produkata. Ekotoksikološki značaj istraživanih transformacijskih procesa bit će procijenjen kombinacijom postupaka baziranih na određivanju intenziteta nastajanja TP i promjene bioloških učinaka u nastalim transformacijskim smjesama. Na kraju, projekt predviđa i verifikaciju relativne važnosti TP u realnim uvjetima, uključujući uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i zagađene površinske vode.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA

  • Analitička metoda za simultano određivanje tragova odabranih makrolidnih  antibiotika, njihovih intermedijera i transformacijskih proizvoda u vodi i sedimentu

 

  • Analitička metoda za pretražnu analizu okolišnih uzoraka na prisustvo odabranih makrolidnih antibiotika, njihovih intermedijera i transformacijskih proizvoda

 

  • Obogaćene mješovite mikrobne kulture, porijeklom iz aktivnog mulja i zagađenog sedimenta, koje efikasno razgrađuju/transformiraju  makrolidne antibiotike (azitromicin, klaritromicin, eritromicin)

 

  • Određena kinetika razgradnje odabranih makrolidnih antibiotika pomoću obogaćene mješovite mikrobne kulture

 

  • Određen utjecaj razgradnje/transformacije makrolidnih antibiotika na njihovu antibiotičku aktivnost

 

  • Identificirani glavni biotransformacijski proizvodi azitromicina, klaritromicina i eritromicina nastali

 

  • Analitička metoda za simultano određivanje tragova većeg broja opioidnih analgetika i njihovih metabolita u otpadnoj vodi i sedimentu

 

DISEMINACIJA REZULTATA

1)    Senta, Ivan; Krizman, Ivona; Terzić, Senka.; Ahel, Marijan. Development of a LC/MS/MS method for the comprehensive assessment of macrolide antibiotics in the aquatic environment. 26th Annual Meeting of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)., nantes, Francuska, 22-26. svibnja 2016. (poster) ( https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=830569)

2)    Terzić, Senka. Ciljane  i pretražne analize organskih spojeva u vodenom okolišu upotrebom vezanih sustava tekućinska kromatografija-spektrometrija masa. 2. sastanak Sekcije za analitičku kemiju i spektroskopiju Hrvatskog kemijskog društva, Zagreb, 11.svibnja 2016. (pozvano predavanje)

PUBLIKACIJE

1)    Krizman Ivona, Senta Iva, Ahel Marijan, Terzic Senka, Wastewater-based assessment of regional and temporal consumption patterns of illicit drugs and therapeutic opioids in Croatia, Science of the Total Environment, 566-567 (2016) 454-462. (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=830573)

Glavni istraživač / voditelj
Senka Terzić

Senka Terzić, dr.sc.

znanstveni savjetnik +385 1 456 0940

Ostali suradnici

Članovi projektnog tima

dr.sc.  Marijan Ahel, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

prof.dr. Marin Matošić

dr.sc. Ivan Senta, znanstveni suradnik

dr.sc. Ines Petrić Sviličić, znanstvena suradnica

dr.sc. Ivona  Krizman, asistent-postdoktorand

dr.sc. Iva Mikac, stručna suradnica

dr.sc. Jovica Lončar, stručni suradnik

Nenad Muhin, viši tehničar

Konzultanti

Dr.sc. Tvrtko Smital, znanstveni savjetnik

Dr.sc. Nikolina Udiković Kolić, viša znanstvena suradnica

23
Sij

Kolokvij Centra za znanstvene informacije

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 23.01.2019. Vrijeme: 15:00

Predavač: Milivoj Uroić
Ustanova: Institut Ruđer Bošković

HPD Željezničar na Kavkazu 2018.

24
Sij

Seminar

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 24.01.2019. Vrijeme: 14:00

Predavač: Dr. sc. Matti Kalevi Kalliokoski
Ustanova: Institut Ruđer Bošković
Zavod: Zavod za eksperimentalnu fiziku

Searches of magnetic monopoles with the MoEDAL experiment at CERN

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.