Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu

Međudjelovanja oblika tragova metala u vodenom okolišu
Datum početka projekta
02.01.2007.
Datum kraja projekta
31.12.2013.
Status
Završen
Kategorija projekta
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra projekta
098-0982934-2720
Više informacija
http://zprojekti.mzos.hr/public/c-prikaz_det.asp?psid=1-03&ID=1959

Tragovi metala (TM) su u prirodnim vodama raspodjeljeni između otopljenih (hidratizirani ioni, kompleksi s anorg. i org. ligandima), koloidnih oblika i oblika vezanih na partikularnu tvar. Neki TM neophodni su za održanje života na Zemlji (npr. Fe, Zn, Cu), dok se drugi smatraju izrazito toksičnim (npr. Hg, Cd, Pb, U, Cr). Međudjelovanje TM s partikularnom tvari i biotom (biodostupnost/toksičnost) primarno ovisi o otopljenim oblicima, a mehanizam njihovog djelovanja reguliran je kinetikom različitih fizičko-kemijskih procesa (kompleksiranje, adsorpcija/desorpcija, disocijacija, difuzija). Za proučavanje takvih procesa vrlo su pogodne elektrokemijske metode. Visoka osjetljivost (određivanje koncentracija i do 1e-11 mol/l), mogućnost razlikovanja kemijskih vrsta TM, prilagodljivost za in-situ mjerenja i razvoj senzora, neke su od prednosti elektrokemijskih metoda u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima.

Neki TM neophodni su za održanje života na Zemlji (npr. Fe, Zn, Cu), dok se drugi smatraju izrazito toksičnim (npr. Hg, Cd, Pb, U, Cr).

Cilj projekta je:- istraživanje ravnotežnih uvjeta, kinetike i mehanizama najvažnijih međudjelovanja oblika TM s makro- i mikrokonstituentima te organskom tvari u modelnim i prirodnim vodenim sustavima; -istraživanje dominantnih biogeokemijskih procesa koji određuju ulogu i sudbinu TM u prirodnim vodama; - unapređenje analitičkih metoda za istraživanje specijacije i reaktivnosti TM sa česticama u vodenom stupcu, sa sedimentima i biotom; - razvoj novih metoda uzorkovanja (npr. pasivni uzorkivači). Očekivani rezultati su usavršene metode određivanja koncentracije i specijacije tragova elemenata u prirodnim i zagađenim vodama; nove spoznaje o biogeokemijskim procesima i mehanizmima koji reguliraju put i dinamiku prelaska iona TM iz jednog oblika u drugi, njihovo vrijeme zadržavanja u pojedinom obliku/vrsti, interakcija s biotom, te konačno „skladištenje“ u sediment. Eksperimentalni rezultati uspoređivat će se s rezultatima poznatih ravnotežnih i kinetičkih biogeokemijskih modela. Provjere rezultata će se temeljiti na usporedbama s drugim nezavisno dobivenim rezultatima, kao i provjerama na modelnim otopinama i certificiranim standardima, te sudjelovanjem u međunarodnim poredbenim mjerenjima. Istraživanja bi proširila saznanja o procesima međudjelovanja TM u prirodnim i zagađenim vodama. Time bi se pridonijelo razjašnjavanju uloge i sudbine TM u procesu njihovog kruženja u vodenom okolišu, što bi se koristilo u procjeni antropogenog utjecaja na kvalitetu čovjekove okoline.

Bibliografija projekta

Glavni istraživač / voditelj
moram naći sliku

Ivanka Pižeta, dr. sc.

znanstvena savjetnica +385 1 468 0231

Ostali suradnici

Halka Bilinski                    

Ana-Marija Blatarić                       

Vlado Cuculić    

Neven Cukrov   

Stanislav Frančišković-Bilinski

Mato Hacmanjek

Marina Mlakar

Dario Omanović

Ivanka Pižeta

Petra Vukosav   

Vesna Žic

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
20
Ožu

Završna konferencija projekta #039;Ja raSTEM#039;

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 10:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

20
Ožu

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 15:15

Predavač: Zoltán Kökényesi
Ustanova: Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary

21
Ožu

Seminar Zavoda za fizičku kemiju i Sekcije za teorijsku i računalnu kemiju HKD-a

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 21.03.2019. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr. Irina Petreska
Ustanova: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Conformational switching and electron transport in π-conjugated molecules from first principles: phenylene ethynylene oligomers and more

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.