Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

Studija o utjecaju na okoliš Luke nautičkog turizma Mandalina - Kuline

NCP Marina „Mandalina“ – Kuline

Datum početka projekta
07.12.2007.
Datum kraja projekta
23.12.2008.
Status
Završen
Kategorija projekta
Privreda

Studija o utjecaju na okoliš pokazala je da je lokacija zahvata luke nautičkog turizma marine Mandalina-Kuline, koja se nalazi na jugozapadnom dijelu poluotoka Mandaline u širem području istočnog dijela grada Šibenika, u uvali Sv. Petar, na završnom dijelu estuarija rijeke Krke pogodna za izradu luke Nautičkog turizma. Glavne karakteristike lokacije zahvata su uski, poravnati obalni pojas, te izrazita visinska razlika (cca 20m) između platoa marine i susjednog naselja. Istočni dio planirane marine koji počinje s remontnim brodogradilištem je dijelom izveden, a zapadni dio je neuređen bez građevina i uređene obale.

Buduća Luka nautičkog turizma Mandalina-Kuline zauzimati će površinu od 15,77 ha, s time da se na kopno odnosi 2,84 ha, a na akvatorij 12,99 ha. U morskom dijelu planirano je 400 vezova za plovne objekte (ekvivalent plovila duljine 12,0 m i širine na vezu 5,0 m) s time da postoji mogućnost veza i za plovila do 85 m dužine. Ukupna dužina priveznih mjesta, odnosno dužina pontona za privez je 2000 m s udaljenošću od obale od oko 150 m. Pontoni i valobrani se sidre i vezuju uz obalu. Na kopnenom dijelu luke nautičkog turizma planirana je gradnja nekoliko gradivih cjelina (recepcija, uprava, sanitarni čvorovi, trgovine i praone). Uz gradive cjeline na dijelu uz obalu urediti će se i otvorene površine za smještaj plovila, parkirališta, kolnopješačke površine, te zelene i pješačke cjeline.

Luka nautičkog turizma Mandalina-Kuline izgrađuje se u luci županijskog središta, grada Šibenika, na mjestu bivše vojne luke s već razvijenom infrastrukturom, prometnim pogodnostima, te donekle devastiranom obalom. Takova pozicija zahvata u skladu je sa Strategijom i programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, kao i Strategijom razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske, dokumentima koji sugeriraju izgradnju luka nautičkog turizma na takovim lokacijama.

Izvedba gatova i lukobrana s plutajućim pontonima pokazuje se kao najpovoljnija varijanta zahvata jer sustav sidrenja (Seaflex) omogućava nesmetanu izmjenu mora u luci.

 

Savjetodavno stručno povjerenstvo za ocjenu  „Studije o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Mandalina-Kuline“ je dana 23.12.2008. donjelo zaključak se za namjeravani zahvat izda rješenje o prihvatljivosti zahvata uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Glavni istraživač / voditelj
Neven Cukrov

Neven Cukrov, dr.sc.

VIši znanstveni suradnik

Ostali suradnici

Koordinator Prof. dr. sc. Tarzan Legović

Zamjenik Željko Kwokal

Suradnici:

dr. sc. Vlado Cuculić

mr. sc. Lidija Cvitan

dr. sc. Sunčana Geček  

Marko Jusup, prof.

dr. sc. Petar Kružić

Foto galerija LFKT
P2260010
anchialine (43)
Nacionalni park Krka
Nacionalni park Krka (2004)
Otvoreni dani 2005.
Nacionali park Mljet & Kaštela
Luka Rijeka
prethodni sljedeći
2nd Symposium on “Anchialine Ecosystems”
20
Ožu

Završna konferencija projekta #039;Ja raSTEM#039;

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 10:00

Ustanova: Institut Ruđer Bošković

20
Ožu

Seminar Zavoda za teorijsku fiziku

Lokacija: Predavaonica I krilo
Datum: 20.03.2019. Vrijeme: 15:15

Predavač: Zoltán Kökényesi
Ustanova: Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary

21
Ožu

Seminar Zavoda za fizičku kemiju i Sekcije za teorijsku i računalnu kemiju HKD-a

Lokacija: Predavaonica III krilo
Datum: 21.03.2019. Vrijeme: 14:30

Predavač: dr. Irina Petreska
Ustanova: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Conformational switching and electron transport in π-conjugated molecules from first principles: phenylene ethynylene oligomers and more

Sva događanja

Ova stranica koristi kolačiće

Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.