Prijeđite na glavni sadržaj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta Ruđer Bošković

24.11.2021.

1. Za ravnatelja Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je istaknuti znanstvenik izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju ili u odgovarajuća znanstveno-nastavna zvanja u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i iskustvom vođenja većih projekata;
 • da ima iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima i sposobnost komuniciranja sa suradnicima; da predloži program rada i razvoja  Instituta.

2. Uvjeti iz točke 1. dokazuju se:

 • znanstvenim radovima objavljenim u prestižnim časopisima;
 • prestižnim položajima u uglednim znanstvenim ustanovama;
 • uspješnim vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata;
 • rukovodećim funkcijama u uglednim znanstvenim ustanovama;
 • iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica;
 • iskustvom u vođenju doktoranada i poslijedoktoranada;
 • pisanim programom vođenja Instituta s prijedlozima njegovog razvoja i konkretnih mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata, koji će izložiti pred Upravnim vijećem i Znanstvenim vijećem.

3. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu na rukovodećim položajima,
 • diplomu o akademskom stupnju,
 • dokaz o stečenom znanstvenom zvanju,
 • pisani program rada i razvoja Instituta,
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti iz točke 1.

Pisani program vođenja Instituta pristupnik za ravnatelja izlaže pred Upravnim i Znanstvenim vijećem Instituta.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i kod kojih ne postoje zapreke iz članka 104. tog zakona, dužne su dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz članka 103. tog zakona, kako bi mogle ostvariti tu prednost.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta”.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ova stranica koristi kolačiće

neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.