Prijeđite na glavni sadržaj
Kategorija
Ostali projekti
Iznos financiranja
37.775.735,86 kuna
EUR
Datum početka
1.11.2017.
Datum završetka
1.12.2023.
Status
Završen
Više informacija

Glavni istraživač

Strukturni i investicijski fondovi EU u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Poziv: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti  KK.01.1.1.01

Projekt omogućava vrhunska istraživanja u području biotehnologije mora, a uključuje primjenu bioloških znanja i najsuvremenijih tehnika u istraživanju morskog okoliša i njegovih bioloških komponenti, bilo kao izvora ciljanih biotehnoloških proizvoda i njihove primjene: novi enzimi (bio-katalizatori), proteini i peptidi, sekundarni metaboliti, polisaharidi (bakterije, morske alge), masne kiseline i lipidi (alge). Za morske obalne sustave kao što je npr. Jadransko more pretpostavlja se da je mogući bogat izvor novih proizvoda za medicinsku i biotehnološku primjenu. Iako su bogatstvo i raznolikost morskih sustava dobro poznati, njihova dostupnost i iskorištavanje u Hrvatskoj do sada je bila vrlo ograničena te je dosadašnji istraživački rad na hrvatskim morskim resursima bio ograničen kroz nekoliko odvojenih međunarodnih projekata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Zajednička povezanost svih faza znanstveno-istraživačkih aktivnosti u ovom projektu rezultirat će uvođenjem sofisticiranih analitičkih metoda i razvojem novih protokola za ekstrakciju, izolaciju i obogaćivanje morskih biomolekula i biomaterijala te će se procijeniti njihova djelotvornost i primjenjivost u potencijalnoj prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Nadalje, projektom se jačaju sami kapaciteti Centra izvrsnosti za Bioprospecting Jadranskog mora, BioProCro, prepoznatog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao jedne od ključnih domaćih platformi za provedbu vrhunskih istraživanja u S3 tematskim područjima, sto će kao rezultat omogućiti dugoročnu održivost samog Centra, povećati izglede za sinergiju i suradnju medu istraživačima javnih i privatnih istraživačkih institucija i biotehnoloških tvrtki te osigurati podršku istraživačkim projektima diljem Hrvatske koji istražuju morska staništa u svrhu biotehnoloških otkrića. Očekivani rezultati znanstveno-istraživačkih aktivnosti projekta su u skladu su sa tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije: Zdravlje i kvaliteta života; Hrana i bioekonomija; Energija i održivi okoliš.

Predloženi projekt pomoći će hrvatskim znanstvenicima da bolje integriraju u europski istraživački prostor, što je središte strategije “Europe 2020”, te politiku Inovacijske unije. Sljedeći tu zamisao, projektom će se znatno unaprijediti učinkovitost, djelotvornost i izvrsnost javnog istraživačkog sustava. Predloženi projekt će maksimizirati povrat ulaganja u istraživanje, stoga značajno pridonijeti rastu društva i otvaranju radnih mjesta. Biotehnološka industrija prirodnih spojeva je rastuće tržište koje će značajno pomoći u rastu hrvatskog gospodarstva.

Strategija, funkcioniranje i program istraživanja u okviru ZCI-ja u skladu su sa strategijama i akcijskim planovima na EU i nacionalnoj razini i uklapa se u glavne ciljeve niza strategija i dokumenata Europske unije i RH: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast – Europa 2020.

Navedeni projekt doprinosi pametnom rastu jer direktno utječe na gospodarski rast temeljen na znanju, Projekt doprinosi održivom rastu jer se njegove aktivnosti temelje na znanstveno-istraživačkom radu u svrhu učinkovitijeg iskorištavanja organizama iz mora što će dovesti do podizanja kvalitete istraživanja i primjeni rezultata u području biotehnologije. Naposljetku, projekt doprinosi uključivom rastu jer direktno otvara nova radna mjesta, poboljšava uvjete za razvoj novih procesa/tehnologija/biotehnoloških postupaka i proizvoda te kroz stvaranje istraživačke platforme za rad na ciljanim istraživanjima i kroz transfer znanja u gospodarstvo povećava povezanost znanosti i gospodarstva.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.