Prijeđite na glavni sadržaj

IV. znanstveno-stručni skup: "Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora"

Vrijeme
6.10.2023. 08:00
Lokacija
Grad Krk

Pozivamo vas na IV. znanstveno-stručni skup: "Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora s međunarodnim sudjelovanjem". Skupom će se obilježiti i 30. obljetnica istraživanja Rogozničkog jezera (Zmajevo oko kod Rogoznice), a održat će se u gradu Krku od 6. do 8. listopada 2023.

Jadransko more u odnosu na površine svih mora vrlo je malo: čini tek 4,6% ukupne površine Sredozemnog mora. Jadran je poluzatvoreno i plitko more, izrazito osjetljivo na sve intenzivnije utjecaje ljudskih aktivnosti: turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i na snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Povećanjem temperature mora u Jadranu se sve više pojavljuju različite nedomicilne termofilne vrste riba, algi, bakterija i želatinoznih organizama. Svjedočimo izrazito visokim temperaturama mora, i do 30°C početkom srpnja 2022. godine, što do sada nije zabilježeno. Sve se češće i ranije pojavljuju cvjetanja fitoplanktona, a razni patogeni uzrokuju veće pomore organizama. Dolazi i do promjene areala rasprostranjenosti vrsta unutar Jadranskog mora te do promjena u dotocima vode i hranjivih tvari rijekama te posljedično i do promjena saliniteta. Podiže se i razina mora, a mijenja se i cirkulacija vode u Jadranu. Djelatnostima čovjeka u more dospijevaju veće količine hranjivih i različitih štetnih tvari koje imaju svojstvo bioakumulacije i biomagnifikacije te postaju dijelom hranidbene mreže.

Jadransko je more prirodni resurs neophodan za život, kako morskih organizama tako i čovjeka. Promjene koje se događaju imaju utjecaj na gospodarstvo i kvalitetu življenja čovjeka te se provođenje aktivne zaštite Jadranskog mora nameće kao nužnost i jedino rješenje koje omogućuje daljnji održivi razvoj. Za to je nužno razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno te upoznavanje donosilaca odluka sa znanstvenim spoznajama na svim razinama. Vrlo je bitno upoznati i širu društvenu zajednicu uključivo i najmlađe članove s temeljnim znanjima o utjecaju klimatskih promjena na more, procese i živi svijet u njemu te o mogućim posljedicama našeg nedovoljno ozbiljnog shvaćanja te problematike za čovjeka.

S ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima na Jadransko more, a u kontekstu UN-ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021. - 2030. (oceansko desetljeće) planiramo u suradnji s relevantnim znanstvenim i edukativnim institucijama u RH organizirati znanstveno-stručni Skup na temu: Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora na kojem će biti razmatrani negativni utjecaji - od djelatnosti čovjeka do klimatskih promjena - na ekosustav Jadranskog mora te moguće prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju i nužnost provođenja aktivne zaštite morskih ekosustava.

Jasno definirani zaključci Skupa o važnosti ove teme bit će predstavljeni široj javnosti putem medija i brošura, a s ciljem podizanja svijesti o potrebi provedbe plavog i održivog razvoja.

Glavne teme Skupa su prilagodbe na klimatske promjene, strategija prilagodbi i mjera za očuvanje staništa i vrsta Jadranskog mora, a posebna sekcija bit će posvećena prezentaciji rezultata 30 godina istraživanja Rogozničkog jezera - Zmajevog oka kod Rogoznice.

Skup će se sastojati od plenarnih predavanja, usmenih i posterskih izlaganja iz područja fizike, kemije, geologije i biologije mora, arhitekture, građevinarstva i prava prema sljedećim temama: 

 • Prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju
 • Klimatske promjene i njihov utjecaj u Jadranskom moru
 • Zagađenje mora, uključujući buku i biološko zagađenje invazivnim stranim vrstama
 • Prekomjerno iskorištavanje morskih resursa
 • Mehanička uništavanja staništa i pridnenih zajednica
 • Utjecaj klimatskih promjena na morske sustave u školskim programima
 • Morski ekosustavi i klimatske promjene u zakonskoj regulativi RH
 • Strategija prilagodbi i mjera za očuvanje staništa i vrsta Jadranskog mora
 • Dobri primjeri pristupa klimatskim promjenama, moguće prilagodbe i mjere u praksi
 • Rogozničko jezero u vrijeme klimatskih promjena

Više informacija:

e-mail: milvana@prirodoslovni.com

Osobe za kontakt:

 • Milvana Arko-Pijevac 098 323 454
 • Žana Moslavac 095 1381 401
 • Marta Matić 091 729 9586

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.