Prijeđite na glavni sadržaj

Znanstvena radionica AMBIOMERES

Vrijeme
19.9.2016. 11:00
Lokacija
Dvorana I.

Cilj radionice je široj znanstvenoj i neznanstvenoj javnosti prezentirati rezultate dobivene unutar projekta AMBIOMERES kao i umrežiti znanstvenike iz Hrvatske koji se bave istraživanjem morskog ekosustava.

Znanstvena radionica AMBIOMERES

Projekt AMBIOMERES punog naziva: 'Utjecaj okolišnog stresa na pojavnost i međudjelovanje biološki važnih organskih molekula i mikronutrijenata u morskom ekosustavu' odobren je od strane Hrvatske zaklade za znanost 2014. godine u trajanju do 2108. godine.

Globalne promjene u morskom okolišu dovele su da smanjivanja koncentracija hranjivih soli u Jadranu. Cilj projekta je odgovoriti na pitanje kako se to odražava na kvalitetu i količinu organske tvari fitoplanktona, i posljedično na dostupnost i kruženje mikronutrijenata metala.

U sklopu projekta znanstvenici primjenjuju progresivni pristup kako bi otkrili ključne promjene morskog ekosustava. Rade na modelnim otopinama kojima se prati interakcija organske tvari mora (šećeri, lipidi, polimerna OT koja sadrži N katalitički atom) s mikronutrijenata metala (Fe, Co, Cu, Zn i Cd). Osim toga, uzgajaju fitoplanktonske monokulture diatomeje Chaetoceros curvisetus pri stresnim uvjetima rasta glede koncentracije hranjivih tvari i temperature.

Nakon modelnih eksperimenta  uslijediti će in-situ ispitivanja na odabranim oligotrofnim i eutrofnih dijelovima Jadrana.

Program radionice

 • 11:00 Blaženka Gašparović: Uvodna riječ i o projektu AMBIOMERES
 • 11:15 Ingrid Ivančić: Odgovor morskog fitoplanktona na nedostatak ortofosfata
 • 11:30 Enis Hrustić: Titracija limitirajućih nutrijenata u moru koristeći aktivnost alkalne fosfataze
 • 11:45 Mirta Smodlaka: Istraživanja fitoplanktona u uvjetima limitacije hranjivih soli
 • 12:00 Daniela Marić Pfannkuchen: Toksični fitoplankton u uvjetima limitacije hranjivih soli
 • 12.15 Ivana Ujević: Primjena LC-MS/MS sustava u određivanju prirodnih toksina u moru

12:30 – 13:30 Pauza za ručak

 • 13:30 Martin Pfannkuchen: Životne strategije jednostaničnih algi
 • 13:45 Zrinka Ljubešić: Pikofitoplankton mora
 • 14:00 Marija Gligora Udovič: Defining centric diatoms of most relevant phytoplankton functional groups in deep karst lakes
 • 14:15 Tihana Sesar: Život u estuariju: Promjena u sastavu lipida kao prilagodba fitoplanktona na oscilacije saliniteta
 • 14:30 Vlado Cuculić: Međudjelovanje bakra s fosfolipidima u uvjetima morske vode
 • 14:45 Jelena Godrijan: Obalne vode su važna staništa kokolitoforida: bioraznolikost, sukcesija i sezonalnost zivotnih ciklusa

15:00 – 15:30 Pauza za kavu i neobavezna diskusija

 • 15:30 Ana Baričević: Molekularni markeri u analizi fitoplanktona
 • 15:45 Nadica Ivošević DeNardis: Površinska svojstva stanica dinoflagelata
 • 16:00 Milan Čanković: Sulfat-reducirajuće bakterije u hipoksično-anoksičnom morskom okolišu
 • 16:15 Marta Plavšić: Određivanje polisaharida u moru elektrokemijskom metodom
 • 16:30 Slađana Strmečki Kos: Elektrokemijska i imunokemijska detekcija kemijski modificiranih morskih polisaharida s kompleksima Os(VI)L

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.