Prijeđite na glavni sadržaj

Dr. sc. Maja Osmak

Dr. sc. Maja Osmak rođena je 1950. u Zagrebu. Studirala je na Biološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obranila diplomski rad 1974. godine. Magistarski rad obranila je 1978. godine, a doktorsku disertaciju 1982. godine. Nakon toga odlazi na poslijedoktorsko usavršavanje na University of Southern California, USC Medical School, Department of Radiation Oncology, Los Angeles, USA (1984-1985).

Cijelu znanstvenu karijeru provela je na Institutu Ruđer Bošković čiji je stipendist bila tijekom studija. U zvanje znanstveni asistent izabrana je 1975. godine, u zvanje znanstveni suradnik 1984. godine, u zvanje viši znanstveni suradnik 1990. godine, u zvanje znanstveni savjetnik 1993. godine. Reizabrana je u trajno zvanje znanstvenog savjetnika  1998. godine. Od 1993. do 2015. godine vodila je Laboratorij za genotoksične agense u Zavodu za molekularnu biologiju.

Glavni znanstveni interes dr. sc. M. Osmak tijekom njene dugogodišnje i plodne karijere bio je istraživanje staničnog odgovora na citotoksične, odnosno genotoksične agense, kao i istraživanje molekularnih mehanizama kojima stanice razvijaju otpornost na takve agense. Ostvarila je značajni doprinos u tri uža područja stanične biologije. Prvi dio je pionirski rad iz radiobiologije, u kojem je pokazala da stanice opetovano ozračene niskim dozama ionizirajućeg zračenja mogu promijeniti osjetljivost na mutagene i letalne učinke agenasa koji oštećuju DNA. Drugo područje koje je dr. sc. M. Osmak uvela u hrvatsku znanost i u njemu ostavila neizbrisiv trag je i najopsežniji dio njenog istraživanja. To je odgovor stanica na citotoksične/genotoksične agense, te istraživanje molekularnih mehanizama kojima stanice postaju na njih otporne.

Započela je istraživanja na staničnom modelu, a zatim ih postupno produbila na molekularnu razinu, te osnovala velik i uspješan laboratorij. Tijekom godina objavila je niz radova u kojima su otkriveni do tada nepoznati molekularni mehanizmi staničnog odgovora na citostatike, kao i otkriveni novi mehanizmi kojima stanice postaju na njih otporne. Konačno, treće područje u kojem je dr. sc. M. Osmak ostvarila poseban doprinos slijedi najnovije trendove ispitivanja novih spojeva kao potencijalnih protutumorskih lijekova. U suradnji s kemičarima iz Ljubljane istraživala je organometalne komplekse, posebno one sa rutenijem, za koje se smatra da bi zbog svojih pozitivnih kemijskih/biokemijskih svojstava mogli postati novi protutumorski lijekovi.

Objavila je 163 znanstvenih i stručnih radova, od  njih 117  u časopisima koji su uvršteni u bazu Current Contents, velik broj u vrhunskim znanstvenim časopisima. Autor je jednog međunarodno priznatog patenta. Njeni radovi citirani su prema WOS bazi preko 1700 citata, uz H-index 21.  Za svoj znanstveni rad nagrađena je Državnom nagradom za znanost 2003. godine.

Osim bogate znanstvene aktivnosti kroz vođenje 15 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, dr. sc. M. Osmak sudjelovala je  u Sveučilišnoj nastavi, gdje je bila i  nositelj 5 kolegija na poslijediplomskim i doktorskim studijimana  na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu, te na Sveučilišnom interdisciplinarnom doktorskom studiju „Molekularne bioznanosti“, kojeg organizira Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković.  Pod njenim mentorstvom - vodila je 8 doktorata, 8 magisterija (3 kao komentor) i 13 diplomskih radova, odrasli su brojni  mladi znanstvenici, danas uspješni istraživači.

Održala je niz predavanja na međunarodnim i na domaćim znanstvenim skupovima i/ili institucijama. Recenzent je u brojnim uglednim znanstvenim međunarodnim i domaćim časopisima, te recenzent domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Član je uredništva međunarodnog časopisa Radiology and Oncology.

Obnašala je istaknute funkcije u državnim znanstvenim tijelima kao što su Matično povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja iz područja biologije (2009 -) i  Povjerenstvo za državne nagrade iz prirodnih znanosti (2013-2015). Bila je predsjednica Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (1995-1997), te član Upravnog odbora Hrvatskog društva za istraživanje raka (2012- ) Posebno je zadužila Institut Ruđer Bošković obnašajući u dva mandata dužnost predsjednice Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković (1995-1997, 2005-2007). Osim toga, bila član Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković (2012-2016), te je tri puta obnašala dužnost predsjednice (1993-1995, 1997– 1999, 2001- 2003), i jednom zamjenice predsjednika Znanstvenog vijeća Odjela biologija (2012- 2015).

Osnivačica je (uz Institut Ruđer Bošković i Hrvatsko društvo za neuroznanost) Zaklade Branimir Jernej kojoj je cilj promicanje kvalitetnog i međunarodno priznatog znanstvenog istraživanja iz  područja biologije, biomedicine i neuroznanosti.

Za svoj doprinos znanosti, sudjelovanje u obrazovanju, te  razvoju i ugledu Instituta izabrana je u počasno zvanje zaslužne znanstvenice Instituta Ruđer Bošković 2018. godine.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.