Prijeđite na glavni sadržaj

dr. sc. Vlatka Filipović Marijić

Znanstveni savjetnik
Telefon
+385 1 468 0216
Interni broj
1278
1447
Adresa
Laboratorij za biološke učinke metala
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54
p.p. 180
10000 Zagreb
Hrvatska
Životopis

Obrazovanje

1982.-1990. - Osnovna škola "22. lipnja", Sisak

1990.-1994. - Gimnazija "Sisak", jezično usmjerenje, Sisak

1994.-2000. - Dodiplomski studij Ekologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Diplomski rad - "Utjecaj indazolonskih spojeva na razinu ureje i broj leukocita u miševa obrađenih cis-platinom", izrađen pod vodstvom dr. sc. Marka Radačića u Zavodu za molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković"

 Zvanje - Diplomirani inž. biologije, smjer ekologija

 2001.-2004. - Poslijediplomski studij Oceanologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 Magistarski rad – "Metalotioneini i tragovi metala u nekim ribama jadranskog priobalnog područja Hrvatske", izrađen pod vodstvom dr. Biserke Raspor u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković".

 Zvanje - Magistar znanosti iz područja prirodnih znanosti, znanstveno polje geoznanosti, grana oceanologija

 2006.-2009. –     Izvandoktorski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 Doktorska disertacija – "Raspodjela odabranih esencijalnih i toksičnih metala u tkivu, citosolu i crijevnim nametnicima probavila klena (Squalius cephalus L.)", izrađena pod vodstvom dr. Biserke Raspor u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković"

 Zvanje - Doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, grana opća biologija

Područja znanosti

Projekti

a)  Suradnik na projektima:

 • Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:
 • 00981511: "Istraživanje učinka metala na organizme putem biomarkera" (2000.-2002.)
 • 0098130 "Metali i stanični biomarkeri" (2002.-2006.)
 • 098-0982934-2721 "Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalima" (2007.-2014.)
 • Projekt "Jadran": hrvatski nacionalni monitoring program - ²Sustavno istraživanje Jadranskog mora kao osnova održivog razvitka Republike Hrvatske²; podprojekt 1.5 Razina i utjecaj onečišćenja na području većih naselja - ²vruće točke², Biomarkeri zagađenja (2000.-2004.)
 • Hrvatsko-norveški projektCroWat: "An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas", ostvaren uz financijsku podršku Norveškog istraživačkog savjeta (Research Council of Norway) u suradnji s Norveškim institutom za istraživanje voda (NIVA- "Norwegian Institute for Water Research") (2001.-2005.)
 • EU FP6 projekt- SARIB"Sava River Basin: Sustainable use, management and protection of resources" (br. INCO-CT-2004-509160); WP3.B Availability and impact of pollutants on biota) (2006.-2007.)
 • Hrvatsko-makedonski bilateralni projekt„The assessment of metal availability and effects on feral fish in the rivers under the impact of mining activities“ (2012.-2014.)
 • Hrvatsko-francuski bilateralni projekt „Cogito"- „Intracellular mapping of essential and nonessential trace elements in the organs of indigenous fish by NanoSIMS" (2013.-2014.)
 • HRZZ istraživački projekt: Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinici metala u tragovima u akvatičkih organizama (AQUAMAPMET) (2015.-2019.)
 • Projekt Zaklade HAZU: Teški metali u kunjkama – sigurnost prehrane i antropogeni utjecaj (2015.-2016.)
 • Projekt Zaklade HAZU: Urbana ekologija potoka grada Zagreba – pilot projekt (2015.-2016.)
 • COST akcija: Network on technology-critical elements- from environmental processes to human health threats – TD1407 (http://www.cost.eu/COST_Actions/tdp/TD1407?) – uključenje 11.09.2015.

 

b)  Voditelj na projektima:

 • Projekt Zaklade Adris „Procjena kakvoće vodotoka rijeke Krke i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka primjenom novih bioindikatora i biomarkera“ (2015.-2016.)  
 • Projekt Hrvatskih voda "Razvoj metodologije za monitoring elemenata kemijskog stanja u bioti površinskih kopnenih voda i provedba preliminarnog monitoringa" (2016.-2017.)
 • Hrvatsko-austrijska bilaterala „Istraživanje novih bioindikatora izloženosti metalima u vodenim ekosustavima: crijevni nametnici riba, stanični citosol i kalcificirane strukture“ (2018.-2019.)
 • ESF projekti „Ja raSTEM“ i „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja" (2017.-2019.)

Nagrade i priznanja

a)  ECETOC Scientist Award - nagrada za najbolje poster izlaganje na 43. Kongresu Europskog toksikološkog društva (EUROTOX 2006) u Cavtatu za poster “Metal exposure assessment in native fish,Mullus barbatusL., from the Eastern Adriatic Sea”, autora V. Filipović Marijić i B. Raspor (2006.)

 

b)  kao dobitnica ECETOC Young Scientist Award nagrade pozvana sam da objavim rad u posebnom broju časopisa Toxicology Letters, u kojem su objavljeni najistaknutiji radovi iz područja toksikologije predstavljeni na EUROTOX 2006 konferenciji, te sam objavila rad: Filipović Marijić, V., Raspor, B. (2007) Metal exposure assessment in native fish,Mullus barbatusL., from the Eastern Adriatic Sea. Toxicology Letters 168 (3) 292-301.

 

c)   ECETOC Travel Award - kao dobitnica ECETOC Young Scientist Award nagrade pozvana sam da uz financijsku potporu sudjelujem na 44. Kongresu Europskog toksikološkog društva (EUROTOX 2007) u Amsterdamu, gdje sam sudjelovala s posterom: Filipović Marijić, V., Raspor, B. “Metal Distribution among Gut Content, Intestinal Tissue and Cytosol of Chub (Leuciscus CephalusL.) from Sava River (2007.)

 

d)  Elsevier Highly Cited Author Award - nagrada kao koautoru na radu: Ivanković, D., Pavičić, J., Erk, M., Filipović Marijić, V., Raspor, B. (2005) Evaluation of theMytilus galloprovincialisLam. digestive gland metallothionein as a biomarker in a long-term field study: seasonal and spatial variability. Marine Pollution Bulletin 50, 1303-1313. Na konferenciji “6th International Conference on Marine Pollution and Ecotoxicology (ICMPE)” održanoj u Hong Kongu (31.05–03.06.2010.) Elsevier je nagradio ovaj rad kao jedan među 50 najbolje citiranih članaka objavljenih od 2005.-2009. u njihovom časopisu Marine Pollution Bulletin (2010.)

e) Zahvalnica za poseban doprinos Otvorenom danu Instituta Ruđer Bošković (2015. i 2016.)

f) Mentorica rada  „Procjena antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka“ za koji su studentice Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu nagrađene Rektorovom nagradom (akademska godina 2015./16.).

g) The National Scholarship Programme of the Slovak Republic– stipendijski boravak na University of SS. Cyril and Methodius u Trnavi, Slovačka (2016.) 

h) Priznanje Instituta Ruđer Bošković za poseban doprinos u popularizaciji znanosti (2018.)

Nastava

1995.-1996. - demonstrator na praktikumu iz kolegija Opća zoologija na Biološkom odsjeku PMF-a

1996.-1999. - demonstrator na praktikumu iz kolegija Avertebrata na Biološkom odsjeku PMF-a

 2008. -  voditelj izrade maturalne radnje Petre Kovačević, učenice Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, naslovljene "Određivanje staničnih proteina u jetri klena"

2012. - 2013. - voditelj izrade diplomskog rada Vesne Gulin, studentice diplomskog studija Znanosti o okolišu na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

2012.-2015. - voditelj jednog dijela eksperimentalnog istraživanja za doktorsku disertaciju Blanke Taribe, znanstvene novakinje na Institutu za medicinska istraživanja naslovljene „Esencijalni i toksični metali, antioksidativni enzimi i metalotionein u muškaraca s karcinomom testisa i prostate“ 

2013. - voditelj izrade diplomskog rada Ivane Kovarik, studentice diplomskog studija Ekologija i zaštita prirode na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

2015. - voditelj laboratorijske stručne prakse Zuzane Redžović na 3. godini preddiplomskog studija Biologije PMF-a 

2015. - voditelj laboratorijske stručne prakse Ivane Grgić na 2. godini preddiplomskog studija Biologije PMF-a 

2015.-2016. - voditelj znanstveno-istraživačkog rada nagrađenog Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu (studentice preddiplomskog studija Biologije PMF-a, Zuzane Redžović i Ivane Grgić) 

2017. - voditelj izrade diplomskog rada Zuzane Redžović, studentice diplomskog studija Eksperimentalna biologija modul Zoologija na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

2017. - voditelj izrade diplomskog rada Marine Veseli, studentice diplomskog studija Ekologija i zaštita prirode modul Kopnene vode na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

2017.-2022. voditelj izrade doktorske disertacije Tatjane Mijošek na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Sudjelovanja u predstavljanju znanstvene djelatnosti

a)  Laboratorija za biološke učinke metala, polaznicimaposlijediplomskog studija Zaštita prirode i okoliša Sveučilišta u Osijeku(2004.)

b)  Instituta Ruđer Bošković tijekomOtvorenih dana IRB-a(13.-15.05.2004. i 24.-26.04.2008.)

c)   polaznicimaseminara Kemija mora u sklopu međunarodnog projekta "Marine Science and Coastal Management in the Adriatic, Western Balkans, An Education and Research Network"s predavanjem "Quantification of mussel metallothionein using differential pulse voltammetry (DPV)" te vježbama na praktikumu (2007.)

d)  Laboratorija za biološke učinke metala tijekom Otvorenih dana IRB-a: znanstveni punkt „Onečišćenje ili zagađenje? Nametnici, dagnje i ribe dat će rješenje!“(2014.)

e)   Instituta Ruđer Bošković tijekom Otvorenih dana IRB-a: „Đir po Ruđeru“ – koordinator za znanstvene aktivnosti(2014.)

f)   Instituta Ruđer Bošković tijekom Otvorenih dana IRB-a: „U potrazi za jezgrom“ – predsjednica organizacijskog odbora i koordinator za znanstvene aktivnosti(2015.)

g)  Instituta Ruđer Bošković na „Znanstvenom kvartu“, program „Plac znanja“ organiziranom u okviru Interlibera– voditelj punkta o istraživanju okoliša na Ruđerovom interaktivnom laboratoriju (2015.)

h)   Instituta Ruđer Bošković tijekom Otvorenih dana IRB-a: „Što sad znanost ima s tim?“ – predsjednica organizacijskog odbora i koordinator za znanstvene aktivnosti(2016.)

i) koordinator popularizacije znanosti na IRBu

Publikacije - prilozi u knjigama

Izvorni znanstveni rad

Publikacije - prilozi u časopisima

Izvorni znanstveni rad

Prethodno priopćenje

Pregledni rad (znanstveni)

Publikacije - prilozi sa skupa (u zborniku)

Izvorni znanstveni rad

Sažetak izlaganja sa skupa

Ostalo

Kratko priopćenje

 • Karamatić, Ivana ; Cvetković, Želimira ; Mikulec, Vlatka ; Brkić, Amalija ; Šariri, Sara ; Valić, Damir ; Kralj, Tomislav ; Mijošek, Tatjana ; Redžović, Zuzana ; Ivanković, Dušica et al. | Assessment of the wastewater toxicity in the karst area using algal growth inhibition test // Book of abstracts of the 14th Croatian biological congress with International Participation / Zbornik sažetaka 14. hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Caput Mihalić, Katarina ; Mičetić Stanković, Vlatka ; Urlić, Inga et al. (ur.). Zagreb: Hrvatsko biološko društvo, 2022. str. 230-231

  www.hbd-sbc.hr

Publikacije - prilozi sa skupa (u časopisu)

Sažetak izlaganja sa skupa

Publikacije - prilozi sa skupa (neobjavljeni)

Neobjavljeni prilog sa skupa

Publikacije - ocjenski radovi

Diplomski rad

Magistarski rad (mr. sc. i mr. art.)

Doktorska disertacija

Publikacije - druge vrste radova

Izvještaj

Ostalo

Radovi sa studija

Elaborat/studija

Ostali članci/prilozi

Članstva u profesionalnim udrugama / društvima

a) Članstvo u udrugama:

 • Hrvatsko biološko društvo 1885.
 • Hrvatsko toksikološko društvo
 • Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama (CroLASA)

 

b) Predsjednik znanstvenih tijela:

 • Vijeća asistenata Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković (2009.)

 

c) Član znanstvenih tijela:

 • Područnog znanstvenog vijeća Znanosti o moru
 • Radne skupine za Republiku Hrvatsku u okviru FELASA-e (Federation of Laboratory Animal Science Associations): FELASA-AALAS Working Group on Health Monitoring for Fish in Research

 

d)  Predsjednik organizacijskih odbora:     

 • Otvorenog dana Instituta Ruđer Bošković: „Misija IRB-a: Potraga za jezgrom” (2015.)
 • Otvorenog dana Instituta Ruđer Bošković: "Što sad znanost ima s tim?" (2016.)

 

e)   Član organizacijskih odbora:     

 • simpozija “Znanstveni susreti treće vrste” održanog na Institutu Ruđer Bošković (2011.)
 • međunarodne radionice “Utjecaj rudnika na slatkovodne ekosustave” održane na Institutu Ruđer Bošković (2014.)
 • znanstveno-popularnih događaja “Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković” (2013., 2014.);
 • znanstveno-popularizacijskih radionica na Institutu Ruđer Bošković u suradnji sa Zakladom „Znanje na djelu“ (2015./2016.)
 • znanstvenog odbora Simpozija o biologiji slatkih voda (SOBS), Hrvatska (2017., 2019.)
 • Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS11), Hrvatska (2019.)

RADNO ISKUSTVO

 •  rujan 2000. - ožujak 2009.  - Znanstveni novak (asistent) u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković".
 • ožujak 2009. - srpanj 2010.  - Znanstveni novak (viši asistent) u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković".
 • srpanj 2010. - siječanj 2013. - Znanstveni suradnik (radno mjesto višeg asistenta u svojstvu znanstvenog novaka) u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković".
 • siječanj 2013. - svibanj 2018. - Znanstveni suradnik (radno mjesto znanstvenog suradnika) u Laboratoriju za biološke učinke metala Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta "Ruđer Bošković".
 • svibanj 2018. - Viši znanstveni suradnik

Socijalne vještine i kompetencije

Timski rad u terenskim i laboratorijskim istraživanjima s domaćim i međunarodnim znanstvenicima različitih usmjerenja (biolozi, kemičari, biokemičari, veterinari, prehrambeni biotehnolozi). Voditelj znanstveno-istraživačkih projekata, organizator znanstvenih pokusa koji su rezultirali nizom publikacija u međunarodno priznatim časopisima. Član povjerenstva za ocjenu doktorskih radova i znanstvenih napredovanja, voditelj i mentor magistarske i diplomskih radova te laboratorijske stručne prakse na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Član nekoliko nacionalnih i međunarodnih strukovnih društava. Aktivna u popularizaciji znanosti te radu s mlađim suradnicima, studentima i učenicima.

 

Organizacijske vještine i kompetencije

 

Vođenje i sudjelovanje u organizaciji terenskih istraživanja na riječnim i morskim ekosustavima u okviru domaćih i međunarodnih projekata. Predstavljanje znanstvene djelatnosti Instituta Ruđer Bošković i Laboratorija za biološke učinke metala široj javnosti u okviru Otvorenih dana IRB-a kao sudionik (2004., 2008., 2014.) te član (2013., 2014.) i predsjednica organizacijskog odbora (2015.). Sudjelovanje u organizaciji nacionalnih i međunarodnih znanstvenih kongresa i radionica kao član organizacijskih odbora. Recenzent renomiranih međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa (16), evaluator međunarodnih projekata.

 

Tehničke vještine i kompetencije

a)   Iskustvo u radu s različitim biokemijskim i analitičkim tehnikama:

 • spektrofotometrijske metode određivanja biomarkera
 • kinetička mjerenja aktivnosti mitohondrijskog sustava transporta elektrona
 • elektrokemijska metoda određivanja metalotioneina (diferencijalna pulsna voltametrija)
 • multielementne analize metala primjenom atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS) i masene spektrometrije visokog razlučivanja s induktivno spregnutom plazmom (HR ICP-MS)
 • razgradnja biološkog materijala u mikrovalnom sustavu

 

b)  Petnaestogodišnje iskustvo u terenskom radu i korištenju terenske opreme

c)   Posjedovanje licence za voditelja za rad s pokusnim životinjama, kategorija LabAnim 3, broj potvrde 111.3-14, HR 191/02/P.

d)  Poznavanje rada na računalu:aktivno korištenje MS Office, Adobe Photoshop, Corel DRAW, internet preglednika

e)   Aktivno korištenje statističkih programskih paketa: STATISTICA, SPSS, Sigma Stat

f)   Izrada web stranice -administrator u Laboratoriju za biološke učinke metala

g)  Vozačka dozvolaB kategorije

h)  Strani jezici:engleski (aktivno znanje), njemački (pasivno znanje)

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.