Prijeđite na glavni sadržaj
Spektroskopija, kemijska svojstva i reakcije biološki aktivnih molekula
Kategorija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Datum početka
1.2.2007.
Datum završetka
31.12.2011.
Status
Završen

Glavni istraživač

Voditelj: Dr. sc. Branka Kovač

Projekt se temelji na istraživanju biološki aktivnih molekula fotoelektronskom spekroskopijom (PES), elektronskom (UV-Vis) spektrofotometrijom te spektrometrijom masa (EI, LDI i MALDI FT ICR MS), a rabit ćemo i ESR mjerenja te kvantno-kemijske račune. Ta nam istraživanja mogu dati odgovore na pitanja o sastavu, svojstvima i reakcijama istraživanih molekula. Aktivnost i reaktivnost molekula, pa tako i onih biološki važnih, ovisi o njihovom sastavu, obliku i njihovoj elektronskoj strukturi. Proučavanje te strukture vezano je uz razumijevanje djelovanja biološki aktivnih molekula, jer može uputiti na mogući mehanizam djelovanja, te sugerirati uvođenje određenih promjena na ciljana mjesta u molekuli. Mogućnosti koje nam za to pruža fotoelektronska spektroskopija nezamjenjive su, pogotovo u sprezi sa sofisticiranim kvantno-kemijskim proračunima. Homogene ligand-metal interakcije (kao ligandi: policiklički aromatski ugljikovodici i njihovi heteroanalozi te porfirini, krunasti spojevi, stabilni slobodni radikali, flavonoidni spojevi i sl.) u plinskoj fazi proučavat ćemo uporabom FT ICR spektrometrije masa. Budući da je jedna od njenih karakteristika zadržavanje iona u instrumentu i do nekoliko sekundi, moguće je pratiti njihov raspad, sintetizirati nove spojeve i određivati termodinamičke veličine za te ione i za nastale produkte. Ispitivana svojstva molekula koja se provode u plinskoj fazi i visokom vakuumu, možemo smatrati njihovim intrinzičkim svojstvima. Kako se interakcija liganda s metalnim ionom odvija uz prijenos elektrona, ova istraživanja mogu dati intrinzičku reaktivnost spojeva koji su važni kao prirodni antioksidansi. Antioksidansnu je aktivnost naime u realnim uvjetima teško kvantitativno odrediti i za sada ne postoji metoda kojom bismo to učinili na zadovoljavajući način. Stoga ćemo tu aktivnost proučavati i u otopini, na skupini flavonoidnih spojeva u reakcijama s metalnim ionima, stabilnim radikalima i reaktivnim kisikovim vrstama (ROS). Eksperimentalni će rezultati biti provjereni kvantno-kemijskim računima i modeliranjem. Rezultate elektronske strukture potvrdit će i proučavanje reaktivnosti supstituiranih benzena koji su česti sastavni dijelovi bioloških molekula. Dio proučavanja odnosit će se stoga na polihalogen-benzene. Očekujemo da će rezultati dati odgovore na pitanja o intrinzičkoj reaktivnosti reaktanata i pomoći nam odrediti mehanizme djelovanja biomolekula i parametre (faktore) važne za biološku aktivnost.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.