Prijeđite na glavni sadržaj

Međudjelovanje morskog (mikro)plastičnog otpada i metala zagađivala: mogući put od morskog okoliša do čovjeka (METALPATH)

Kategorija
Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Iznos financiranja
983850
Datum početka
5.2.2020.
Datum završetka
4.2.2024.
Status
Završen

Glavni istraživač

Projekt je usmjeren k istraživanju međudjelovanja morskog plastičnog otpada i metala u tragovima (MT), posebice prioritetnih zagađivala Hg, Cd, Pb i Cu u obalnim područjima.

S godišnjom proizvodnjom od 350 megatona (u rastu), plastika je jedan od glavnih onečišćivača te ima dugo vrijeme raspada i zbog toga se koncentrira u morima, dok Jadran postaje jedno od najzagađenijih mora plastikom. Druga potencijalno opasna komponenta u moru su MT koji predstavljaju značajnu prijetnju ljudskom zdravlju i morskim organizmima. Međudjelovanje morskog plastičnog otpada i MT može rezultirati njihovom prekoncentracijom/akumulacijom te stoga postati prijetnja za različite ekosustave.

Interdisciplinarna istraživanja temelje se na suradnji širokog spektra znanstvenika i stručnjaka iz područja oceanologije, analitičke kemije, kemije polimera, geologije, biologije te ekološkog modeliranja.

Specifični ciljevi su: analiza svojstava polimera te mikroplastike iz morskog okoliša; istraživanje adsorpcije MT na mikroplastiku; ispitivanje raspodjele koncentracija MT u morskoj vodi, sedimentu, mikroplastici i u morskim organizmima kao mogućoj direktnoj i/ili indirektnoj prijetnji čovjeku te procesa koji kontroliraju biogeokemijsko kruženje MT među njima; istraživanje učinka organske tvari, kao i pojedinih zajednica morskih mikroorganizama (mikrobiom) iz sedimenta na međudjelovanje MT i mikroplastike.

Koristit će se najnovije elektrokemijske i spektrometrijske tehnike. Dobiveni rezultati će se upotrijebiti za razvijanje ekološkog modela međudjelovanja MT i mikroplastike, za predviđanje njihova utjecaja na obalne ekosustave i pronalaženje optimalnih metoda za smanjivanje te prijetnje.

Specifični ciljevi su odabrani s motivom da krajnji rezultat projekta bude koristan ne samo široj znanstvenoj zajednici, nego i krajnjim korisnicima kao što su lokalna i državna tijela koja upravljaju obalnim područjima. Nova saznanja mogu biti temelj boljoj procjeni rizika u svrhu unaprjeđenja kakvoće okoliša.

Ciljevi projekta

Glavni cilj ovog projekta je produbiti znanja o međudjelovanju morskog plastičnog otpada s metalima u tragovima, posebice prioritetnih zagađivala Hg, Cd, Pb i Cu te o njihovim negativnim učincima na morske ekosustave, kao i razumjeti njihov mogući prijenos iz morskog okoliša do čovjeka.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Analiza fizikalnih i kemijskih svojstava nekorištenog (pre-proizvodnog) polimera i mikroplastičnog materijala iz morskog okoliša (sediment, plaža, morska voda, morski bentički organizmi) te adsorpcija MT na preproizvodnu plastiku istražit će se radom na terenu i u laboratoriju. Također, uspostavili bi internu bazu podataka najčešćih vrsta plastika koje se nalaze u okolišu, prvenstveno morskom, čime se podiže kvaliteta i točnost podataka. Istraživanje adsorpcije MT na nekorištenoj (preproizvodnoj) mikroplastici u modelnim eksperimentima mijenjanjem saliniteta, pH i temperature će nam pomoći da spoznamo ponašanje i međudjelovanje plastike i MT pri raznim uvjetima koji su prisutni u morskom okolišu.
 • Analiza koncentracija i raspodjele MT u morskoj vodi, sedimentu, (mikro)plastici te morskim organizmima kao mogućoj direktnoj i/ili indirektnoj prijetnji čovjeku, bit će važan korak prema tumačenju prirodnih procesa koji kontroliraju biogeokemijsko kruženje MT među njima.
 • Sastav zajednica mikroorganizama (mikrobiom) u sedimentu analizirat će se NGS metodom sekvenciranja okolišne DNK. Izvršenje ovog važnog cilja pomoći će nam razumjeti koja je vrsta mikrobioma pričvršćena na mikroplastiku u određenom tipu sedimenta i tako je povezati s pojedinim metalom u tragovima i njegovom količinom.
 • Ispitivat će se utjecaj organske tvari (OT) na interakciju mikroplastike s metalima u tragovima, jer je OT ključan čimbenik u kontroliranju biogeokemijskog kruženja MT, stoga će taj utjecaj biti vrlo važan i za procese međudjelovanja mikroplastike i MT u morskom okolišu.
 • Nakon prikupljanja većine mjernih podataka razvijati ćemo matematički model za procjenu doprinosa mikroplastike u biogeokemijskom kruženju metala u okolišu. Ispunjenjem ovog cilja bolje ćemo razumjeti utjecaj morskog plastičnog otpada na metale u tragovima i kako njihove zajedničke značajke općenito mogu djelovati na obalne ekosustave.

Suradnici na projektu

 • Dr. sc. Ana-Marija Cindrić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
 • Dr. sc. Neven Cukrov, Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
 • Dr. sc. Hana Fajković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek
 • Dr. sc. Stanislav Frančišković Bilinski, Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
 • Dr. sc. Jasminka Klanjšček, Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
 • Željko Kwokal, vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša
 • Dr. sc. Zrinka Ljubešić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek
 • Dr. sc. Kristina Pikelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek
 • Dr. sc. Irina Pucić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za kemiju materijala

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

Prilagodi postavke
 • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.